COS Nederland publiceert brochure duurzaam beleggen voor overheden

COS Nederland biedt u een exemplaar aan van de brochure “Op zoek naar maatschappelijk rendement, dilemma’s rond duurzaam sparen en beleggen”.

Duurzaam inkopen is sinds enkele jaren een speerpunt van de Nederlandse overheid en stelt voor 2010 zowel voor de rijksoverheid als voor lagere overheden doelen op dat gebied.

De afgelopen jaren hebben COSsen, vaak i.s.m. andere maatschappelijke organisaties, op lokaal en regionaal vlak het debat over duurzaam inkopen gestimuleerd. ‘Duurzaam Inkopen’ betreft o.i. ook het inkopen van financiële producten. Overheden zouden ook bij hun financieel beheer duurzaamheidscriteria moeten hanteren.

Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Enerzijds omdat duurzaamheid een begrip is dat zich vaak beperkt tot milieu-, energie- en klimaatthema’s. Anderzijds omdat financieel beheer niet als vanzelfsprekend in de discussies over duurzaam inkopen wordt meegenomen. COS Nederland wil het debat over duurzaamheid stimuleren en waar nodig verbreden met aspecten die betrekking hebben op zaken als mensenrechten, kinderarbeid, arbeidsrechten, eerlijk loon en de economische positie van producenten in ontwikkelingslanden.

Dat hoort net zo goed bij keuzes m.b.t. duurzaam financieel beheer door overheden als bij keuzes over de inkoop van koffie, kantoormeubilair of bedrijfskleding. Wat ‘Fair Trade’ kan zou ook ‘Fair Trade’ moeten. Dat geldt ook voor financiële producten zoals spaarrekeningen, beleggingen e.d. De brochure die wij u toesturen wil het debat daarover stimuleren. COSsen doen dat al in hun contacten met gemeenten rond duurzaam inkopen en met deze brochure hopen we dat debat te verbreden en u en uw organisatie daarbij te betrekken.

U kunt de brochure via de link downloaden.

Share Button