EcoLaNa wil grondfonds voor duurzame landbouwers opzetten

Vier Friese agrariers – twee akkerbouwers, een melkveehouder en een schapenhouder – die samen de vereniging EcoLaNa vormen willen een grondfonds opzetten dat investeert in grond die het onder aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar stelt aan boeren die een sterk duurzame bedrijfsvoering willen hanteren. Een grondfonds dat niet alleen voor de EcoLaNa deelnemers interessant kan zijn, maar voor alle boeren die hun bedrijfsvoering sterk willen verduurzamen, zonder over te schakelen naar biologisch. Particuliere en institutionele beleggers kunnen op termijn gaan beleggen in dit grondfonds.

De deelnemers van EcoLaNa hebben aan Arjan Dekking van PPO van Wageningen UR-de opdracht gegeven maatregelen te benoemen waarmee een boer zijn bedrijfsvoering aanmerkelijk duurzamer kan maken. Hierbij kan worden gedacht aan weidegang, behouden of verhogen van het organische stofgehalte in de bodem, teeltvrije zones en duurzaam waterbeheer. De maatregelen sluiten aan op systemen als GlobalGAP en Qarant, maar gaan verder.

Begin april organiseerde EcoLaNa een viertal discussiebijeenkomsten, waar in totaal 60 boeren en beleidsmakers hun mening, ervaringen en tips gaven. EcoLaNa neemt deze reacties mee, in het verder overleg met het ministerie van LNV en andere belangrijke partijen die een rol kunnen en willen vervullen in het realiseren van het Grondfonds.

Zij die graag op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen of meer informatie over het initiatief willen kunnen een mail sturen naar Kees van der Bos van EcoLaNa.

Share Button