Succes ASN Bank bevestigt ook gelijk van duurzame keuzes in turbulente omstandigheden

Bron
ASN Bank

De ASN Bank realiseerde in 2008 opnieuw een aanzienlijke groei:

• Het totale vermogen onder beheer nam toe met € 1.062 miljoen naar € 5.949 miljoen (+22%)
• Het vermogen van de duurzame beleggingsfondsen nam af met € 272 miljoen naar € 983 miljoen (-22%)
• De toevertrouwde middelen namen toe met € 1.334 miljoen naar € 4.966 miljoen (+37%)
• De netto winst is in 2008 nagenoeg gelijk met 2007 en kwam uit op € 16,9 miljoen (-1%)
• Het klantenbestand groeide netto met 56.458 nieuwe klanten naar 419.792 (+16%)
Duurzame keuzes

Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank: ’Dankzij onze duurzame keuzes hebben we in het bewogen jaar 2008 een sterk resultaat behaald. Als gevolg van de financiële crisis vroegen steeds meer mensen zich af hoe banken omgaan met hun geld. Hierdoor nam de behoefte aan transparante bankdiensten sterk toe. Dat leidde mede tot de groei die de ASN Bank in 2008 realiseerde. De kredietcrisis heeft ook een ethische crisis aangetoond. Die gaat zowel over persoonlijke integriteit als de kernfunctie van een bank, namelijk het toevertrouwde geld op een transparante en verantwoorde wijze inzetten om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit is al bijna 50 jaar het bestaansrecht van de ASN Bank. Wij bestaan niet vanwege een gebrek aan banken maar bij de gratie van het vertrouwen van onze klanten. Wij vertalen onze uitgangspunten naar helder en concreet beleid in strikte beleggingscriteria, stembeleid en issuepapers; beleidsstukken over onderwerpen als klimaat en mensenrechten. Klanten kunnen bij ons precies zien hoe wij met hun geld richting geven aan duurzaamheid. De enorme groei die de ASN Bank doormaakt heeft zeker te maken met duidelijke keuzes en communicatie, wij maken keuzes die andere financiële instellingen uit de weg gaan.’

Vertrouwen klant centraal

Het resultaat over 2008 weerspiegelt het vertrouwen van klanten in de keuzes van de ASN Bank op het gebied van mensenrechten en klimaat. De bank vindt het vanzelfsprekend te laten zien wat er met het geld van klanten gebeurd, door duidelijk te maken waar zij staat ten aanzien van issues als fossiele energie, eerlijke handel, kinderarbeid en betrokkenheid bij dictatoriale regimes. De opvatting van de klanten is daarin voor de ASN Bank van wezenlijk belang en geeft mede richting aan haar duurzame koers. Ten tweede is de betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening essentieel. De waardering daarvoor bleek uit onafhankelijk onderzoek van de website independer.nl dat aantoonde dat klanten de ASN Bank in 2008 voor het tweede jaar op rij tot beste dienstverlener in de financiële sector kozen.

Voorloper in duurzaamheid

Ook in 2008 continueerde de ASN Bank haar leidende rol op het gebied van duurzaam bankieren. In het kader van transparantie publiceerde zij als eerste bank in Nederland informatie over de CO2-intensiteit van drie beleggingsfondsen: ASN Aandelenfonds, ASN Small & Midcap Fonds en ASN Milieu & Waterfonds.
De voorlopersrol bleek ook uit het initiëren van het internetplatform www.voordewereldvanmorgen.nl in mei 2008. Dit biedt een platform voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaamheid, mensenrechten en andere relevante onderwerpen. Door het faciliteren en beheren van dit platform biedt de ASN Bank gebruikers een gelegenheid ideeën aan te dragen, acties te starten, medestanders te zoeken en initiatieven uit te voeren. Samen met strategische partners initieerde de ASN Bank op het platform ook zelf succesvolle acties zoals een fotoactie tegen kinderarbeid en een verhalenwedstrijd over straatkinderen in samenwerking met Cordaid Kinderstem.
Verder bundelde de ASN Bank haar krachten met Stichting Natuur en Milieu om via het plan Zeekracht draagvlak te creëren voor een windmolenpark in de Noordzee.

Verwachtingen voor 2009

De ASN Bank verwacht ook in 2009 een flinke groei te realiseren. De komst van de ASN Bankrekening begin 2009 heeft de ASN Bank, die actief was op het gebied van sparen, beleggen en duurzame financieringen, ook tot betaalbank gemaakt. De ASN Bank biedt daarmee een volwaardig, veilig alternatief voor mensen die ook hun betaalrekening bij een duurzame bank onder willen brengen.
De ASN Bank ziet ruime mogelijkheden om haar succesvolle groeistrategie voort te zetten, ook in de uitdagender omstandigheden die 2009 zullen bieden. Met deze groeistrategie streeft de bank ernaar om haar duurzame missie nog krachtiger in praktijk te brengen.

Toelichting op de financiële resultaten

In de turbulente marktomstandigheden van 2008 behaalde de ASN Bank een uitstekend resultaat van € 16,9 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2007. De duurzame keuzes van de ASN Bank droegen in belangrijke mate aan dit succes bij.
De rentemarge nam sterk toe ten opzichte van 2007, voornamelijk dankzij de renteontwikkelingen in de eerste helft van 2008 en gemiddeld hogere volumes over het gehele jaar.
De overige baten namen sterk af. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat de provisies achterbleven door de daling van het fondsvermogen van de ASN Beleggingsfondsen als gevolg van de aanhoudende crisis in de financiële markten.

In 2008 stegen de kosten door een toename van de marketingkosten. Tevens deed de bank forse investeringen in de ASN Bankrekening. Daarnaast moest de bank een bijzondere waardevermindering nemen op het belang dat zij bij de oprichting had genomen in het ASN Small & Midcap Fonds.

Groei klanten en spaartegoeden

De aandacht voor duurzaam bankieren nam in 2008 toe. De ASN Bank voerde succesvolle campagnes, mede in samenwerking met haar partners. Dat had tot gevolg dat het aantal klanten in 2008 met 56.458 (16%) toenam tot 419.792. Deze stijging was in absolute getallen een van de grootste sinds de oprichting van de bank.
De toevertrouwde middelen* die de ASN Bank beheert namen in 2008 toe met
€ 1.334 miljoen (2007: € 967 miljoen). Dit is de grootste groei die de ASN Bank ooit in haar bestaan in één jaar heeft gerealiseerd.

Beleggingsfondsen

Het vermogen van de ASN Beleggingsfondsen daalde het afgelopen jaar met € 272 miljoen naar € 983 miljoen. Dit is een daling van 22%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door koerseffecten die een daling van het fondsvermogen van de ASN Beleggingsfondsen teweegbrachten.

Share Button