Triodos Meerwaardefonds NV gaat samen met Triodos SICAV I

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Triodos Meerwaardefonds NV wordt samengevoegd met het Luxemburgse Triodos SICAV I.

Triodos Meerwaardefonds is één van de oudste duurzame beleggingsfondsen in Nederland. De beheerder ambieert het Nederlandse succes van het fonds op Europese schaal uit te breiden. Om invulling te geven aan deze Europese strategie zal het fonds samen gaan met de in Luxemburg gevestigde Triodos SICAV I.
De prioriteitsaandeelhouders van Triodos Meerwaardefonds NV hebben het voorstel van de beheerder om het fonds samen te voegen met Triodos SICAV I goedgekeurd. Dit voorstel zal op vrijdag 23 april a.s., tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Triodos Meerwaardefonds. Indien de aandeelhouders instemmen met de samenvoeging, worden de bezittingen van het fonds overgedragen aan Triodos SICAV I in ruil voor aandelen Triodos SICAV I. De samenvoeging zal naar verwachting op 25 juni 2010 in werking treden.

Triodos Meerwaardefonds NV bestaat sinds 1997 en is genoteerd aan Euronext Fund Services. Het kent drie subfondsen: Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Triodos Meerwaarde Obligatiefonds en Triodos Meerwaarde Mixfonds. Het totale fondsvermogen bedraagt per 31 december 2009 EUR 322 miljoen. Als beheerder van Triodos Meerwaardefonds NV treden op Triodos Investment Management BV en Delta Lloyd Asset Management NV.

Delta Lloyd Asset Management NV voert voor Triodos SICAV I exact hetzelfde beleggingsbeleid uit als voor Triodos Meerwaardefonds. Het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds en het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds worden samengevoegd met vergelijkbare subfondsen binnen Triodos SICAV I. Voor Triodos Meerwaarde Mixfonds zal binnen Triodos SICAV I een nieuw subfonds worden gecreëerd. Per 28 juni 2010 zullen de drie subfondsen van Triodos Meerwaardefonds NV niet meer genoteerd zijn aan Euronext Fund Services.

Share Button