Utrecht gaat maatschappelijk verantwoord en duurzaam bankieren

De gemeente Utrecht gaat maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen. Een door Mirjam Bikker van de ChristenUnie hiervoor ingediend amendement op het Treasurystatuut, waarin het beleggingsbeleid van de gemeente wordt geregeld, is vandaag door de gemeenteraad aangenomen.

In haar amendement wijst Bikker erop dat de gemeente Utrecht een voortrekkersrol dient te vervullen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord bankieren. De gemeente heeft zich bovendien gecommitteerd aan de zogeheten acht Millenniumdoelen van de VN en dan is het niet meer dan logisch dat bij het beleggen rekening wordt gehouden met milieu en mensenrechten

Tegelijkertijd staat ook in het amendement dat Utrecht haar zorgvuldig beleggingsbeleid moet voortzetten, wat betekent dat bij beleggingen korter dan drie maanden wordt uitgegaan van banken met een kredietrating van AA-minus en bij beleggingen langer dan drie maanden van banken met een triple A-rating.

Het amendement van Bikker werd mede ondertekend door GroenLinks, PvdA, de SP en Trots op Nederland.

Share Button