ING: duurzaamheid onderdeel performance fondsen

De performance van onroerend goed fondsen als Unibail-Rodamco, Corio, Wereldhave, NSI en VastNed wordt niet langer louter aan financiële risico’s en rendementen gemeten.

Vooral grote beleggers hechten in toenemende mate aan een bredere meting dan een zuiver financiële, van input en output van bedrijven, en passen daarop hun portefeuille aan. Dit heeft tot gevolg dat de onroerend goed sector, die verantwoordelijk is voor meer dan 40 procent van de totale CO2 uitstoot, massaal aan het meten is geslagen. De analisten van ING denken dat de houding van onroerend goed bedrijven ten opzichte van duurzaamheid een belangrijke factor wordt bij de totale performance van bedrijven.

Dat is de uitkomst van een door ING belegde conferentie met diverse prominenten uit de Nederlandse vastgoedsector (bestuurders van onder meer Unibail-Rodamco, Corio, Wereldhave, NSI en VastNed). Het beeld komt overeen met eigen onderzoek van ING.

De meeste bedrijven willen een financiële return berekenen op hun additionele investeringen in duurzaamheid. Dat is volgens ING een lastige zaak. Er kan op een aantal niveaus een onderscheid worden gemaakt van de baten. Zo is het vrij eenvoudig om de energiebesparing om te rekenen in een bedrag. Een veel lastiger te kwantificeren factor is dat bedrijven steeds meer aandacht hebben voor duurzaamheid van de gebouwen die ze huren of kopen.

Ook de overheid heeft aangegeven dat ze niet meer wil huren in gebouwen met een energieverbruik beneden het niveau C. Dat betekent dat beleggers die nog veel gebouwen in portefeuille hebben die slecht scoren op energieverbruik ofwel de overheid kunnen afschrijven als potentiële huurder, ofwel substantiële investeringen in de kantorenportefeuille moeten doen.

Voor winkelbeleggingen ligt de zaak anders, de uitstoot per vierkante meter kantoorruimte is vele malen hoger. Bij winkelruimte is bereikbaarheid een belangrijke factor. Het wordt lastig voor de met openbaar vervoer slecht ontsloten winkelcentra aan de rand van de stad om zich als duurzaam te profileren.

Share Button