ING: 20% hogere instroom duurzaam beleggen in eerste half jaar 2010

Bron
ING

Vorig jaar dacht 36% van de beleggers dat duurzaam beleggen minder rendement oplevert. Inmiddels is dit percentage gedaald naar 26%. Significant meer beleggers zijn van mening dat duurzaam beleggen minimaal hetzelfde rendement genereert. Bij de ING is er een toenemende belangstelling voor de beleggingsstrategie Duurzaam. Dit heeft bij de ING over het eerste half jaar geresulteerd in hogere instroom met een stijging van het belegd vermogen van 20%.

Share Button