Klimaatvriendelijk beleggen pensioenfondsen staat nog in de kinderschoenen

De grote pensioenfondsen in Nederland geven slechts mondjesmaat gehoor aan de wensen van hun deelnemers om klimaat- en energiebewust te beleggen. Zo wil ruim de helft van de Nederlanders hun pensioen (deels) beleggen in windmolens en zonnepanelen. Op dit moment investeren pensioenfondsen echter gemiddeld nog geen half procent van hun vermogen rechtstreeks in duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van Profundo en van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu.

Onderzoek Profundo: geen koplopers
De Nederlandse pensioenfondsen beleggen gezamenlijk 750 miljard euro wereldwijd. Onder de grootste fondsen zijn echter geen klimaatvriendelijke toppers te vinden, zo blijkt uit het onderzoek van Profundo. De belangrijkste reden: de fondsen voeren geen samenhangend klimaatvriendelijk beleggingsbeleid. Sommige pensioenfondsen zijn op een aantal klimaatonderwerpen koploper maar op alle andere klimaatonderwerpen achterblijver. Zo loopt BPL (Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw) voorop bij investeringen in relatief schone bedrijven, maar loopt het juist achter als het gaat om beleggingen in producenten van vervuilende teerzandolie en steenkool en rechtstreekse investeringen in duurzame energie.
Ook het grootste pensioenfonds in Nederland, ABP, maakt geen consequente klimaatvriendelijke keuzes. Het is opvallend dat ABP meer geld belegt in aandelen van producenten van vervuilende teerzandolie en steenkolen (totaal 1,1 miljard euro) dan rechtstreeks in duurzame energie (750 miljoen). ABP scoort ten opzichte van de andere pensioenfondsen bovendien middelmatig als het gaat om aandelenbeleggingen in relatief schone elektriciteitsbedrijven.
PGB (grafische bedrijven) is koploper als het gaat om rechtstreekse investeringen in duurzame energie. Het gaat dan echter nog maar om 1,45% van het belegde vermogen. PMT (metaal en techniek) scoort het minst vaak als achterblijver. Samen met het Pensioenfonds Vervoer is PMT koploper wat betreft het afzien van (aandelen)beleggingen in teerzandolie.

Onderzoek Motivaction: pensioenfondsen moeten veilig én duurzaam beleggen
Ruim vier van de vijf Nederlanders vinden dat pensioenfondsen zo veilig mogelijk moeten beleggen en meer oog moeten hebben voor de langere termijn, zo blijkt uit het Motivaction onderzoek. Opvallend is dat mensen maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijker vinden dan een maximaal rendement (70% versus 43%).
Nederlanders vinden het belangrijk dat hun pensioen klimaat- en energiebewust wordt belegd. Ongeveer de helft wil dat hun pensioengeld (deels) wordt belegd in duurzame energie, elektrische auto’s of duurzaam geproduceerd voedsel. Meer dan de helft (57%) wil geen beleggingen die ten koste gaan van klimaat, milieu en natuur. Beleggingen die leiden tot het kappen van regenwoud zijn duidelijk een no go area: driekwart wil dit niet.
Andere cijfers:
– 62% van de Nederlanders wil meer zeggenschap over de manier waarop zijn pensioen wordt belegd;
– 86% vindt dat de pensioenfondsen meer oog moeten hebben voor de langere termijn;
– 69% wil zelf kiezen bij welk pensioenfonds men zich aansluit (op dit moment is er geen keuzevrijheid).

Duurzaam beleggen loont
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het rendement op duurzaam beleggen. De conclusie is helder: duurzaam beleggen levert minstens zoveel rendement op als traditioneel beleggen. In sommige gevallen is het rendement zelfs hoger omdat duurzaam opererende bedrijven doorgaans een lager risicoprofiel hebben.
Door klimaat- en energiebewust te beleggen wenden pensioenfondsen hun aanzienlijke vermogen aan om te investeren in een duurzame economie. Hierdoor voorkomen ze dat de pensioenen van Nederlanders in de toekomst bedreigd worden door hoge olieprijzen of een klimaatcrisis. Als we in een leefbare wereld van onze oude dag willen genieten, moeten we het geld nu goed laten werken.

Over de onderzoeken
Aan het onderzoek Benchmark Pensioenfondsen en Klimaat door Profundo namen negen van de twintig grootste pensioenfondsen deel. Samen zijn deze negen pensioenfondsen goed voor tweederde van het totaal belegd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen. In het onderzoek is naar acht indicatoren gekeken, waaronder investeringen in relatief schone bedrijven, het afzien van beleggingen in sterk vervuilende brandstoffen en het stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders. Klik hier voor het onderzoeksrapport Benchmark Pensioenfondsen en Klimaat.
Motivaction heeft onder een steekproef van 518 Nederlanders tussen 18 en 65 jaar onderzocht wat zij belangrijk vinden aan hun pensioen en wat zij vinden van klimaat- en milieuvriendelijk beleggen. Het onderzoek is representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding en regio. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep. Klik hier voor de factsheet met een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Naar het rendement van duurzaam beleggen is veel empirisch onderzoek gedaan.

Share Button