Triodos Bank sinds begin financiële crisis in 2008 meer dan verdubbeld in omvang

Triodos Bank is in 2012 sterk gegroeid. Het balanstotaal stijgt met 23% tot EUR 5,3 miljard. De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 16%. Dit is minder dan verwacht. De doorlooptijd van nieuwe financieringen aan duurzame bedrijven en projecten is langer als gevolg van de economische recessie en ook door onzekerheid over overheidssteun aan sectoren zoals duurzame energie en cultuur.

Het totaal toevertrouwd vermogen bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, is gegroeid met 19% tot EUR 8 miljard.

De netto winst bedraagt EUR 22,6 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van 2011.
Het aantal klanten groeit met 23% tot meer dan 437.000.

Met de opening van een agentschap in Parijs zet Triodos Bank in 2013 de eerste stappen in Frankrijk. Triodos Bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De opening van het Franse agentschap is een belangrijke volgende stap in de ambitie van de bank om een Europese bank te worden. De afgelopen acht jaar is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Parijs zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht.

Directievoorzitter Peter Blom: “Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is Triodos Bank meer dan verdubbeld in omvang en aantal klanten. Groei is voor Triodos Bank overigens geen doel op zich. Het gaat hier om groei als gevolg van het aantrekken van meer spaargelden en beleggingen. Daarmee duurzame bedrijven en projecten te financieren betekent meer impact. Steeds meer mensen en bedrijven voelen zich verbonden met een bank die geld op een bewuste manier inzet voor het financieren van positieve verandering. Het bewijst dat een andere manier van bankieren daadwerkelijk mogelijk én winstgevend is.”

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met EUR 114 miljoen (25%) gestegen, waarvan EUR 96 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Zij herkennen zich in de duurzame missie van de bank en waarderen ook de robuustheid van het bankmodel. Het aantal certificaathouders stijgt van 21.000 naar meer dan 26.000.

CFO Pierre Aeby: “Door het nieuwe aandelenkapitaal is onze core tier 1 ratio gestegen tot 15,9% eind 2012. Dit is ruim boven onze eigen norm. Het nieuwe kapitaal biedt een gezonde basis voor de verdere groei van onze kredietverlening. Triodos Bank blijft ruimschoots voldoen aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, beter bekend als Basel III.”

De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft ondanks de economische recessie over het geheel genomen goed. Uitzondering was de portefeuille in de sector energieopwekking op basis van biomassa. Deze sector heeft aanhoudend ernstig te lijden onder het sterk fluctuerende aanbod van grondstoffen en de grote prijsschommelingen als gevolg daarvan. Bovendien spelen kinderziektes in deze relatief nieuwe technologie de sector parten. Voor het grootste deel is voor die risico’s een voorziening getroffen. De tegenvallende prestaties van deze projecten zullen onze resultaten niet langer beïnvloeden. De toevoeging aan de voorzieningen is 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%).

Triodos Beleggingsfondsen
Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen. Het betreft zowel fondsen voor particulieren als voor institutionele beleggers. Het totaal beheerd vermogen bedraagt EUR 2,2 miljard. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedraagt EUR 137 miljoen (een stijging van 7%). Marktontwikkelingen en overheidsbezuinigingen in verschillende landen in Europa, beperkten nieuwe investeringen en de groei.

Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid (SRI).

Impact
Eind 2012 financierden Triodos Bank en de Triodos beleggingsfondsen 350 duurzame energieprojecten in Europa, die samen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1,3 miljoen huishoudens.

Triodos microfinancieringsfondsen investeren in 45 landen en financieren 99 microfinancieringsinstellingen. Gezamenlijk bereiken ze 6,9 miljoen leningnemers en 6,4 miljoen spaarders.

Duurzaam bankieren werkt
Recent onderzoek van de Global Alliance for Banking on Values (GABV) toont aan dat duurzaam bankieren een uitstekende performance heeft. Niet alleen bij Triodos Bank maar ook bij andere duurzame banken wereldwijd. Duurzame banken presteren de afgelopen 10 jaar ook op vrijwel alle financiële criteria beter dan de grootbanken. Zo verstrekken duurzame banken relatief meer krediet, laten ze betere groeicijfers zien en hebben ze een sterkere kapitaalbasis. En niet onbelangrijk de winstgevendheid is op hetzelfde niveau en stabieler.

Duurzame banken financieren met een hoger percentage van hun balanstotaal de reële economie. De verhouding tussen krediet en activa bedroeg bij duurzame banken gemiddeld 72%. Dat was bijna het dubbele van die bij de grote banken (41%).

Peter Blom: “Het onderzoek toont aan dat er meer ruimte is voor duurzaamheid in de banken sector. Bovendien zal een meer divers banklandschap de sector robuuster maken. Dat is beter voor de klant en de belastingbetaler.”

Vooruitzichten voor 2013
Voor 2013 verwacht Triodos Bank een onverminderde groei van tussen de 15 en 20%. De winst zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven of iets verbeteren. We zijn er ons van bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis, zich in 2013 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van Triodos Bank.

Triodos Bank verwacht dat alle vestigingen hun klantenbasis zullen verbreden. Het aantal klanten zal naar verwachting stijgen met 15 tot 20%.

Op hoofdpunten zijn in 2012 de volgende resultaten geboekt:

• Balanstotaal Triodos Bank: EUR 5,3 miljard (23% groei)

• Triodos beleggingsfondsen: EUR 2,2 miljard (7% groei)

• Triodos Private Banking: EUR 557 miljoen (28% groei)

• Aantal klanten 437.000 (23% groei)

• Duurzame ondernemingen en projecten gefinancierd: EUR 3,3 miljard (16% groei)

• Netto resultaat: EUR 22,6 miljoen (31% groei)

• Core Tier 1-ratio 15,9% (2011: 14,0%)

• Aantal medewerkers 788 (9% groei)

Share Button