PFZW stopt met beleggen in hedge funds

Bron
PFZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten beleggingen in hedge funds niet meer

als strategische beleggingscategorie te beschouwen. Deze beleggingen zijn in het afgelopen
jaar zo goed als afgebouwd. Hedge fundbeleggingen passen niet langer in het nieuwe
beleggingsbeleid van PFZW. In dit beleid, dat PFZW vorig jaar vaststelde, worden alle
beleggingscategorieën beoordeeld op duurzaamheid, complexiteit, kosten en hun bijdrage aan
de ambitie van PFZW om pensioenen te indexeren. De hedge fundbeleggingen bleken niet
volledig te voldoen aan de gestelde criteria.
PFZW startte in 2003 als een van de eerste Nederlandse pensioenfondsen met het beleggen in hedge
funds. De belangrijkste reden hiervoor was meer diversificatie in de beleggingsportefeuille. Daarin
hebben hedge funds lange tijd een goede rol gespeeld, maar inmiddels dragen ze onvoldoende bij
aan de ambitie.
Volgens Jan Willem van Oostveen, manager Financieel- en Beleggingsbeleid van PFZW, is ook
complexiteit een belangrijke reden om te stoppen met hedge funds: ‘We hebben in ons nieuwe
beleggingsbeleid afgesproken dat beheersbaarheid en begrijpelijkheid meer nadruk krijgen. Een
complexe beleggingscategorie als hedge funds, waar heel diverse strategieën onder vallen, past
daarom niet meer bij PFZW.’
Ook de hoge kosten die hedge funds met zich meebrengen zijn reden om ermee te stoppen. Hoge
kosten zijn alleen te rechtvaardigen als de rendementen ook hoog zijn. Van Oostveen: ‘Bij hedge
funds ben je zeker van de hoge kosten, maar onzeker over het rendement.’
Tenslotte is gekeken naar de mate van duurzaamheid. PFZW heeft de conclusie getrokken dat hedge
funds niet meer passen in de portefeuille gezien de hoge beloningen in de hedge fundsector en het
vaak beperkte oog voor maatschappij en milieu.
In 2013 had PFZW nog voor 2,7% belegd in hedge funds. De beoogde strategische allocatie voor
hedge funds is toegevoegd aan de allocatie naar aandelen.

Share Button