Meerderheid wil keuzevrijheid bij pensioenvoorziening voor duurzaam beleggen

Het SCP heeft de onderzoekspublicatie ‘Pensioenen: solidariteit en

keuzevrijheid’ uitgebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de respondenten het (zeer) belangrijk vindt dat er keuzevrijheid is waarin er belegd wordt (bv. geen wapenfabrikanten
of oliemaatschappijen)
In deze verkennende studie, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschrijft onderzoeker dr. Stella Hoff de opvattingen van werkenden over
solidariteit en andere aspecten van de aanvullende pensioenen. Voor het
onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van eind 2014.

Share Button