De VBDO bestaat 20 jaar!

Bron
VBDO

Gisteren was het twintig jaar geleden dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) werd opgericht door Piet Sprengers.

De VBDO is de enige beleggersvereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

De vereniging maakt multinationals en beleggers bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt door onderzoek te doen, (netwerk)bijeenkomsten te organiseren en vragen over duurzaamheidsthema’s te stellen op aandeelhoudersvergaderingen.

De VBDO is de enige beleggersvereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

De vereniging maakt multinationals en beleggers bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt door onderzoek te doen, (netwerk)bijeenkomsten te organiseren en vragen over duurzaamheidsthema’s te stellen op aandeelhoudersvergaderingen.

Anno 2015 is de VBDO breed in het maatschappelijke en financiële speelveld geaccepteerd als bruggenbouwer en kennisinstituut op het gebied van duurzaam beleggen onder leiding van directeur Giuseppe van der Helm.

Ook de komende jaren zal de vereniging zich inzetten voor de volgende doelen:

•Het doen bevorderen van duurzaamheid;
•De bewustwording van het belang van duurzaamheid in de samenleving stimuleren;
•Functioneren als vereniging van particuliere en institutionele organisaties die een duurzame en (maatschappelijk) verantwoorde kapitaalmarkt nastreven.

Share Button