Nieuwe verzekeraar daagt onethische investeringsnorm uit

Bron
Idealis

‘Denk niet alleen aan uw eigen risico.’ Onder dit motto kaart Idealis, een symbolische en voorlopig nog fictieve nieuwe verzekeraar, onethische investeringen van verzekeraars aan. Onderzoek van De Eerlijke Verzekeringswijzer toonde aan dat vrijwel alle grote Nederlandse verzekeringsgroepen investeren in controversiële wapenhandel, voor een totaalbedrag van maar liefst 6,8 miljard euro. Zo investeerden Nederlandse verzekeraars in bommen die zijn gebruikt bij lunchtaanvallen op burgerdoelen in Jemen, met tientallen dodelijke slachtoffers tot gevolg. De initiatiefnemers van Idealis vragen Nederlandse verzekerden om hierbij stil te staan en zich bij hen aan te sluiten om een ethischer investeringsbeleid van verzekeraars af te dwingen.

Gebrek aan eerlijke verzekeraar

Verzekeraars moeten duidelijk zijn over of zij wel of niet in wapenhandel investeren. Uit recent onderzoek onder bijna 40.000 leden van het Testpanel van televisieprogramma Radar blijkt dat 80 procent geen verzekering zou afsluiten bij een verzekeraar die in wapenhandel investeert; 60 procent zegt over te stappen wanneer dergelijke informatie ze ter ore zou komen. De realiteit van het huidige verzekeringslandschap staat hier echter haaks op. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling kwam op 30 november 2015 tot de conclusie dat duurzaam beleggen door verzekeraars vrijwel stagneert. Hoewel duurzame en sociaal verantwoordelijke investeringen steeds belangrijker worden voor consumenten, bestaat er in Nederland nog geen verzekeraar met een expliciet groen of sociaal investeringsbeleid.

Idealis als alternatief

Dit gebrek aan een alternatief bracht de initiatiefnemers van Idealis op het idee campagne te voeren voor deze nog niet bestaande eerlijke verzekeraar. Een groep studenten en pas afgestudeerden uit de regio van Amsterdam heeft hun boodschap gegoten in de vorm van de fictieve verzekeringsmaatschappij Idealis om de realiteit van een dergelijke eerlijke verzekeraar een stapje dichterbij te brengen. Volgens Brigitte Borm, een van de initiatiefnemers: “Zelf hebben wij weinig verstand van het opzetten van een verzekeringsmaatschappij. Maar door aan te tonen dat het bestaan van een eerlijke verzekeraar mogelijk is, kunnen we wel de aandacht vestigen op het probleem. We hopen dat een verzekeraar ons idee oppikt en besluit zelf een ethisch en eerlijk verzekeringsalternatief aan te bieden.”

Door je aan te sluiten bij Idealis kun je laten zien dat je interesse hebt in een verzekering met een eerlijk investeringsbeleid. In januari worden de aanmeldingen aangeboden aan de Nederlandse verzekeraars. Idealis wil dat de consument het voor het zeggen krijgt over de manier waarop zijn of haar verzekeringspolis geïnvesteerd wordt. Een andere initiatiefnemer van Idealis, Fritzi Reijerman, legt uit: “Als consument wil ik niet dat mijn geld slachtoffers maakt. Nu kan ik dat nog niet voorkomen. Daarom hebben we besloten Idealis op te zetten. Er moet een markt bestaan voor een eerlijke verzekeraar. ASN en Triodos groeien immers ook al enige tijd. Het aantal positieve reacties op ons idee is overweldigend en we hopen dan ook dat Idealis de verzekeraars kan motiveren om hun investeringsbeleid aan te passen.”

Woensdag 9 december wordt Idealis gelanceerd om 14.00 bij De Balie te Amsterdam (Kleine- Gartmanplantsoen 10).

Share Button