Aanscherping duurzaamheidsbeleid Think ETF’s

Klanten van Think ETF’s hebben behoefte aan een additioneel beleid om meer nadruk te leggen op duurzaamheid in het beleggingsbeleid voor de Think ETF’s. Op basis daarvan is besloten een lichte vorm van screening aan het beleggingsbeleid toe te voegen.

Gedurende 2015 is uit diverse klantengesprekken gebleken dat er behoefte is aan een additioneel beleid om de UN Global Compact richtlijnen te verwerken in het beleggingsbeleid voor de Think fondsen. Om tegemoet te komen aan deze verzoeken is het volgende proces geïntroduceerd. De UN Global Compact bestaat uit 10 richtlijnen die kunnen worden onderverdeeld in 4 brede categorieën, namelijk mensenrechten, arbeidsrechten, bescherming van het milieu en het tegengaan van corruptie. EIRIS, de erkende partij en vaste partner van Think ETF’s op dit gebied, zal op basis van zijn complete universum van bedrijven die continu worden beoordeeld een analyse maken. Binnen dit proces worden scores toegekend aan bedrijven voor elk van de 4 Global Compact categorieën. Vervolgens worden 1 keer per jaar tijdens de herweging van de indices de slechtst scorende bedrijven van elke UN Global Compact categorie binnen het EIRIS universum verwijderd uit de index.

EIRIS is continue met bedrijven in gesprek over de scores op diverse duurzaamheidsaspecten. Via deze gesprekken kunnen bedrijven worden bewogen om het duurzaamheidsbeleid aan te scherpen en/of bepaalde activiteiten waar mogelijke overtredingen van duurzame richtlijnen kunnen optreden af te stoten. EIRIS houdt een zogenaamde convention watch bij, waarbij overtredingen van Global Compact richtlijnen worden geregistreerd.

Think ETF’s vindt duurzaamheid in brede zin belangrijk en screende al op het gebruik van producenten van clustermunitie in de indices. Binnenkort volgt een uitgebreidere toelichting op de toevoeging van de UN Global Compact Screening aan het beleggingsbeleid van Think ETF’s.

Share Button