NN IP: ESG-factoren leiden tot hogere performance in opkomende markten

Beleggen in opkomende aandelen met hoge ESG-scores (Milieu, Maatschappij en Governance) leidt tot een betere voor landen- en sectorfactoren gecorrigeerde performance. Dit blijkt uit de analyse* in een nieuw rapport van NN Investment Partners.

Uit de analyse* blijkt dat bedrijven met een hoge ESG-score ook een hogere Sharpe-ratio hebben. Het rapport, getiteld The Materiality of ESG factors for emerging markets equity investment decisions: academic evidence en uitgevoerd in samenwerking met het kenniscentrum European Centre for Corporate Engagement (ECCE), is het resultaat van het eerste uitgebreide onderzoek naar de performance van portefeuilles met opkomende aandelen met behulp van ESG-criteria.

Hieruit bleek dat de voordelen van beleggen in bedrijven met een hogere ESG-score sterker zijn in opkomende dan in ontwikkelde markten, terwijl de eigendomsstructuren van bedrijven de meest bepalende factor voor de corporate governance vormen.

Jeroen Bos, Hoofd Equity Specialties bij NN Investment Partners: “Dit nieuwe rapport bevestigt een aantal belangrijke bevindingen uit ons eerdere rapport over ESG-factoren in aandelen van ontwikkelde markten. Wij hebben een duidelijk, positief verband gevonden tussen incrementele wijzigingen – ofwel momentum – in de ESG-scores van een bedrijf en de beleggingsperformance in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Ook uitsluiting van bedrijven met een controversieel ESG-gedrag leidde tot een hogere Sharpe-ratio, vergelijkbaar met de bevindingen in ontwikkelde markten. Voor beleggers betekent dit dat ze bij het samenstellen van een portefeuille met opkomende aandelen rekening moeten houden met zowel de hoogte van als de veranderingen in de ESG-scores, want beide factoren dragen bij aan risicogecorrigeerde outperformance.”

Het rapport stelt dat portefeuilles moeten worden aangepast om rekening te houden met het feit dat landen en sectoren een breed scala van ESG-scores hebben. Dit komt door verschillen in cultuur, regelgeving, eigendomsstructuur en handelspraktijken. De analyse laat zien dat een niet-gecorrigeerde portefeuille van aandelen met hoge ESG-scores onvermijdelijk een grote overweging heeft in bepaalde landen of sectoren. Hierdoor vertekent de performance.

Nathan Griffiths, Senior Portefeuillemanager in de Emerging Markets Equity Boetiek van NN Investment Partners: “Het is belangrijk om te begrijpen hoe de performance van opkomende aandelen wordt beïnvloed door deze ESG-factoren, want er is bij ESG-beleggers een groeiende behoefte aan een bredere keuze aan beleggingen. Bovendien kunnen de ESG-problemen die in opkomende markten spelen heel anders zijn dan die in ontwikkelde markten. In het algemeen geldt echter: als een bedrijf echt probeert om zijn ESG-beleid te verbeteren, dan kan het gemiddeld genomen een betere relatieve koersontwikkeling verwachten.”

Er wordt vaak gedacht dat bedrijven in opkomende markten weinig of geen aandacht besteden aan de duurzame praktijken die voor bedrijven in ontwikkelde markten steeds meer als een noodzakelijke voorwaarde worden gezien. Vermogensbeheerders hebben daar een rol in. Zij moeten bedrijven in opkomende markten aanspreken op ESG-factoren, die een steeds belangrijkere rol zullen spelen bij beleggingsbeslissingen.

Jeroen Bos besluit: “We zijn er trots op dat we nieuwe inzichten hebben toegevoegd in de invloed van ESG-factoren op de performance van portefeuilles met opkomende aandelen. We zijn onlangs gestart met een volgend researchproject met ECCE. Hierin onderzoeken we de effecten van ESG-factoren op de voor risico gecorrigeerde performance op de markten voor bedrijfsobligaties.”

*Bronnen: Research van ECCE en NN IP, Sustainalytics, MSCI ESG Research en Datastream. Cijfers vanaf januari 2010 tot oktober 2015. De onderzoeksdata is gebaseerd op data van 650 bedrijven in opkomende markten in juni 2012, wat is gestegen naar 751 bedrijven in juni 2015.

Share Button