ACTIAM roept op tot verbod op olieboringen noordpool

ACTIAM roept bedrijven en overheden op om een verbod op olieboringen in de Arctische volle zee op te leggen. Dat gebeurde middels een statement dat ACTIAM samen met 18 andere vermogensbeheerders opstelde en naar de Arctische Raad en olie- en gasbedrijven stuurde.

De Arctische volle zee is een met ijs bedekt gebied dat buiten de macht van (Arctische) staten valt. Als onderdeel van haar energietransitiebeleid voert ACTIAM kritische gesprekken met olie- en gasbedrijven. Het noordpoolgebied is een kwetsbare omgeving die ook onderhevig is aan de gevolgen van klimaatverandering. De bestaande technieken zijn onvoldoende ontwikkeld om eventuele olielekken op te ruimen in met ijs bedekte wateren. We vragen bedrijven daarom om weg te blijven uit deze gebieden en uit gebieden met hoge ecologische waarde. Daarnaast vragen we de olie- en gasbedrijven om hun vergunningen publiek te maken, inclusief locatie en vervaldatum. En we willen weten of de bedrijven van plan zijn deze vergunningen te gebruiken en hoe dat overeenkomst met hun klimaatstrategie. Aan de Arctische landen vragen we om nationale klimaatplannen mee te wegen bij het uitgeven van nieuwe vergunningen of het verlengen van bestaande vergunningen in Arctisch gebied, striktere criteria toe te passen en de positie van de inheemse bevolking te versterken.

Het statement past in de focus van ACTIAM op klimaat, water en land en de wens om gedragsverandering te realiseren bij bedrijven waarin belegd wordt. Eerder organiseerde ACTIAM een rondetafelbijeenkomst over olieboringen in Arctisch gebied en de bijkomende risico’s voor beleggers. Als gevolg van analyses sloot ACTIAM Gazprom uit van beleggingen, vanwege hun activiteiten in Arctisch gebied en onvoldoende transparantie over olielekken.

Het statement is hier te lezen (pdf).

Share Button