Risico’s van crowdfunding door investeerders mogelijk onderschat

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) evalueert momenteel de crowdfundingvoorschriften die per 1 april 2016 zijn geïntroduceerd. De evaluatie bestaat uit verschillende consumentenonderzoeken en een consultatieronde. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met crowdfundingplatformen. Stakeholders worden opgeroepen om input aan te dragen bij de AFM. De AFM komt op basis van de eerste uitkomsten tot de voorlopige bevinding dat een deel van de investeerders de risico’s van crowdfunding onderschat.

Een groep investeerders schat de kans op mislukking van een project in op minder dan 2,5%. Dat lijkt, op basis van de huidige kennis, geen realistische inschatting. Daarnaast acht ongeveer 40% van de respondenten de risico’s van crowdfunding lager dan die van beleggingsfondsen én aandelen.

Door het korte bestaan van de sector en de grote diversiteit is het op dit moment lastig om een goede inschatting te maken van de risico’s. De AFM is echter, op basis van huidige inzichten, van mening dat deze consumenten de risico’s onderschatten.

De risicokwalificatie die het crowdfundingplatform aan een project geeft, vindt de consument belangrijk. De AFM benadrukt dat de investeerder ook zelf een gedegen analyse zal moeten doen. Tegelijkertijd vormt dit voor de AFM ook aanleiding om scherper te kijken naar de wijze waarop de platformen projecten beoordelen en hoe ze klanten daarover informeren.

Net als bij het beleggen in andere productcategorieën, is het ook voor crowdfundbeleggen van belang dat er verantwoord wordt geïnvesteerd door consumenten. Investeren in crowdfunding kan een mooi rendement opleveren. De risico’s zijn echter nog onduidelijk. De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen. De AFM komt tot de voorlopige conclusie dat crowdfunding-investeerders regelmatig een hoger percentage van hun vrij belegbaar vermogen investeren in crowdfunding.

Doel van de AFM-evaluatie

Met de recente consumentenonderzoeken beoogt de AFM de effectiviteit van het toezicht op de crowdfundingsector en de werking en voorschriften te verbeteren. De AFM krijgt hiermee inzicht in de ontwikkelingen van crowdfunding, de daaraan gelinkte risico’s, en onderzoekt of de huidige voorschriften en regelgeving hiertoe effectief zijn. De AFM onderzoekt daarnaast ook de eventuele kosten van de voorschriften. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit drempels die consumenten ervaren of administratieve lasten van platformen. De AFM informeert met een vragenlijst naar de ervaringen van consumenten en haalt input op bij platformen met een discussiedocument. De rapportage van de volledige evaluatie wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

Share Button