Burgemeester Van Aartsen: ABP, stop met fossiele beleggingen

Burgemeester Van Aartsen wil dat het ABP alleen nog belegt in niet-fossiele bedrijven. De burgemeester van Den Haag heeft aangekondigd dat hij het ABP zal verzoeken om z’n beleggingen in kolen, olie en gas binnen redelijke termijn te beëindigen. 

“Het college ziet graag dat het ABP niet meer in fossiel investeert,” schrijft de burgemeester in een antwoord op vragen van een meerderheid van gemeenteraad. Van Aartsen maakt een uitzondering voor “bedrijven die geloofwaardig bezig zijn met het naar nul afbouwen van hun fossiele activiteiten.” Den Haag is als grote werkgever van ambtenaren aangesloten bij het ABP. De burgemeester “zal het ABP verzoeken om beleggingen in de fossiele industrie binnen redelijke termijn te beëindigen.”

Sturen met geld

Voor campaigner Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij kwam het nieuws op een goed moment, 1 dag na de Amerikaanse verkiezingen. “Trump ontkent klimaatverandering. Hij wil de fossiele industrie nieuw leven inblazen. Dat zou desastreus zijn voor het klimaat. Maar, de wereld heeft nog een troef in handen: grote beleggers, zoals het ABP, kunnen sturen met hun geld. Als zij hun geld weghalen uit fossiele projecten, kunnen kolen-, olie- en gasbedrijven niet meer groeien.”

Verantwoordelijkheid

Met zo’n € 334 miljard in z’n beheer, is ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld. “Als ABP z’n fossiele investeringen terugtrekt, versnellen ze de omslag naar schone energie”, volgens Sleegers. “Al dat geld dat nu nog naar fossiel gaat, is veel harder nodig voor oplossingen om de opwarming van de aarde te stoppen bij 1,5 graad. Zo kunnen pensioenfondsen hun verantwoordelijkheid nemen voor het Klimaatakkoord.”

Snelheid

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, is snelheid cruciaal. De wereld heeft nog maar zo’n 10 jaar om de broeikasgassen drastisch te verminderen. Sleegers: “Wat bedoelt de burgemeester met een ‘redelijke’ termijn? Redelijk in termen van geld? Of redelijk volgens de natuurwetten van klimaatontwrichting?”

3e grote stad

Met het verzoek van Den Haag groeit de druk op het ABP.  In een periode van krap een half jaar hebben 3 van de 4 grote steden het ABP verzocht om de aandelen in kolen, olie en gas te verkopen. De steden verwijzen alledrie naar de risico’s op waardevermindering van fossiele bedrijven. De Nederlandsche Bank waarschuwde al eerder voor de carbon bubble.

ABP Fossielvrij

Meer dan 13.000 mensen hebben de petitie voor een Fossielvrij ABP al ondertekend. Campaigner Vatan Hüzeir van ABP Fossielvrij: “ABP begint al te bewegen, het is nu tijd om een heldere keuze te maken. Om te stoppen met investeren in de energie van het verleden. En te kiezen voor de toekomst.”

Den Haag Fossielvrij

Het verzoek van de gemeente Den Haag aan ABP om te uit fossiel te stappen, is één van de eisen uit de petitie van Den Haag Fossielvrij. In die petitie vraagt de burgerbeweging de gemeente om te sturen met haar geld, om zo de omslag naar schone energie te versnellen.

Share Button