Belegger ziet duurzame beleggingen als kans in 2017

Bron
ING

De ING BeleggersBarometer stijgt deze maand naar de hoogste score van 2016 en komt uit op een stand van 145. De laatste keer dat de BeleggersBarometer zo hoog stond, was in april 2015. Deze sterke stijging wordt vooral veroorzaakt door het vertrouwen dat de belegger in de Nederlandse economie heeft en de gestegen waarde van zijn beleggingsportefeuille. Ook blijkt uit de Barometer dat Nederlanders steeds vroeger beginnen met beleggen. Het aantal startende beleggers is in de leeftijdscategorie jonger dan 24 jaar het afgelopen halfjaar gestegen naar 23%. De helft van de beleggers heeft beleggingsvoornemens voor 2017 en wil daarbij vooral meer aandacht besteden aan zijn eigen beleggingen. Grondstoffen en duurzame beleggingen worden als kansen genoemd.

Driekwart (74%) van de beleggers zag de afgelopen drie maanden een verbetering in de algemene economische situatie in Nederland. Ook dit aandeel is het hoogste sinds april 2015. Daarnaast verwacht 65% van de beleggers dat de economie ook de komende tijd verder zal verbeteren. Deze positieve ontwikkelingen zien de beleggers ook terug in hun eigen beleggingsportefeuille. Ruim de helft constateert een waardegroei en verwacht dat deze groei zich de komende drie maanden zal voortzetten. Het positieve oordeel van de beleggers vertaalt zich ook door naar de verwachtingen voor de AEX. Twee derde (67%) denkt dat deze nog verder zal stijgen in de komende drie maanden. Voor maart 2017 wordt een stand van 458 verwacht. Henry van Heijster, Investment Manager bij ING: “De positieve kijk op de economie en de aandelenmarkt delen wij, maar het feit dat de AEX vandaag al ruim hoger staat geeft aan dat het wel heel hard is gegaan in december. Voor de korte termijn zijn wij daarom iets voorzichtiger.”

Profiel beleggers

Het lijkt er op dat beleggers op steeds jongere leeftijd beginnen met beleggen, het aantal startende beleggers is in de leeftijdscategorie jonger dan 24 jaar het afgelopen half jaar gestegen van 17% naar 23%. Daarnaast blijkt dat het rendement dat beleggers op de beurs behalen, toe is genomen. De groep beleggers die de afgelopen 4 maanden een rendement van 5% tot 9% had, is sterk toegenomen (van 11% naar 17%). De meesten (31%) hebben een rendement behaald tot 4%. Ook is de belegger weer beter op de hoogte van zijn rendement dan in augustus van dit jaar. Nu de meeste beleggers een waardevermeerdering constateren, neemt het aantal beleggers af dat anderen aanraadt om niet te gaan beleggen.

Beleggingsvoornemens 2017

Bijna de helft van de beleggers heeft beleggingsvoornemens voor 2017, waarbij 19% meer aandacht wil besteden aan zijn eigen beleggingen. Eén op de zes beleggers verwacht het komende jaar meer transacties te doen op de beurs. Dit zijn met name de beleggers die ook meer aandacht aan hun beleggingen gaan besteden. De verwachtingen met betrekking tot de AEX worden door beleggers vergelijkbaar ingeschat als in 2015. Vier op de tien beleggers verwachten een stijging tussen de 5% en 10%. Een even grote groep verwacht een stabiele AEX. De meeste beleggers weten niet wat de grootste kansen en bedreigingen op de beurs in 2017 zullen worden. Grondstoffen en duurzame beleggingen worden als kansen genoemd, oorlogen/aanslagen en president Trump in Amerika als bedreigingen. Van Heijster: “De geopolitieke zorgen, zoals over de Brexit en Donald Trump, bleken achteraf voor de beurzen geen spelbreker. Dat zegt wel iets over de kracht van de onderliggende ontwikkelingen in de economie. Ook in 2017 zullen er gebeurtenissen zijn die voor onrust kunnen zorgen, maar we moeten oppassen met al te sterke conclusies. Het blijft daarom voor beleggers belangrijk om aandacht te besteden aan hun beleggingen.”

Share Button