Verzekeraars in gesprek over convenant internationaal MVO

Het Verbond van Verzekeraars zit sinds kort om de tafel met de overheid, vakbonden en ngo’s om te komen tot een convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin worden afspraken gemaakt over verantwoord beleggen, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten, milieu en dierenwelzijn.

Beleidsadviseur Dennis Heijnen van het Verbond legt uit dat verzekeraars al veel doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Verbond heeft sinds 2011 een code Duurzaam Beleggen, die onder andere is gebaseerd op de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. Daarnaast zijn veel individuele verzekeraars bezig met MVO, en rapporteren ze er ook over. “Maar het is goed om dit met ngo’s te bespreken en te kijken waar we ons beleid verder kunnen aanscherpen.”

Forse impact

Nederlandse verzekeraars hebben samen rond de 540 miljard euro op de balans staan, waarvan een deel wordt belegd in aandelen en bedrijfsobligaties. “Daarmee kunnen ze forse impact hebben”, zegt Heijnen.

De gesprekken vloeien voort uit een oproep van minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na het instorten van een textielfabriek in Bangladesh in 2013 pleitte zij voor afspraken tussen het Nederlandse bedrijfsleven en ngo’s over internationaal MVO. Heijnen: “Als verzekeringssector hebben wij die handschoen gelijk opgepakt.”

Aan de gesprekken doen het Verbond, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën, FNV, Oxfam Novib, Amnesty International, PAX, Natuur & Milieu, Save the Children en World Animal Protection Nederland mee. De Sociaal-Economische Raad (SER) begeleidt het proces. Het streven is om in het eerste kwartaal van dit jaar tot afspraken te komen. De banken- en de textielsector sloten eerder al een soortgelijk convenant af.

Share Button