Duurzaam beleggen is keuze voor de langere termijn

Bron
ASN Bank

Het afgelopen kwartaal stegen de aandelenkoersen hard, maar bleven de aandelenfondsen van de ASN Bank achter. De recente politieke ontwikkelingen in de VS spelen hierin een belangrijke rol. Een toelichting van de ASN Bank hierop.

Recente politieke ontwikkelingen in de VS

De agenda van Donald Trump is onder andere gericht op grootschalig investeren in infrastructuur. Hij gaat de winning van fossiele brandstoffen stimuleren en wil minder regels voor de financiële sector. Sinds zijn verkiezing in november zijn de koersen van olie- en grondstofaandelen en die van financiële aandelen dan ook hard gestegen. Ook is de verwachting dat de rente en de inflatie omhoog gaan. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, kondigt de rentestijging al enige tijd aan. De opkomende markten herstellen doordat de grondstofprijzen omhoog gaan.

Wij maken andere keuzes

Wij beleggen uit oogpunt van duurzaamheid echter niet in fossiele brandstoffen en financiële instellingen, en slechts heel beperkt in opkomende markten. Daardoor gaan de huidige koersstijgingen grotendeels aan onze aandelenportefeuille voorbij. Daar komt bij dat de afwijzende houding van Trump tegenover het klimaatverdrag van Parijs – dat hij wil opzeggen – geen positieve invloed heeft op de aandelenkoers van duurzame bedrijven. Daardoor zijn de resultaten van de duurzame aandelenfondsen van ASN Bank achtergebleven bij die van hun benchmark.

Korte versus lange termijn

Op de lange termijn laten onze duurzame beleggingskeuzes een heel ander beeld zien. Wanneer we de portefeuille over de afgelopen, drie, vijf of tien jaar bekijken, heeft het ASN Duurzaam Aandelenfonds de benchmark ruimschoots verslagen. Ook het ASN Milieu & Waterfonds heeft over langere periodes goede resultaten behaald. De fundamentele redenen die ten grondslag liggen aan duurzaam beleggen blijven stevig overeind staan: wereldwijde druk op grondstoffen en toenemende vervuiling maken het noodzakelijk om op een andere, innovatieve wijze om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Dat kan alleen door slimmer (her)gebruik, hernieuwbare energie, energie-efficiënte, productie van schoon (drink)water en tegengaan van verontreiniging.

Winnende strategie

De keuze voor duurzaam beleggen is een beslissing voor de langere termijn. Wij houden daarom vast aan onze duurzame keuzes voor bedrijven die vooruit kijken: bedrijven met een goed doordachte strategie voor de toekomst die zich committeren aan eerlijkere lonen, het welzijn van mensen, slimmer (her)gebruik van grondstoffen en energie-efficiëntie. Dat heeft het laatste decennium geleid tot goede financiële resultaten.

De koers is afhankelijk van beursontwikkelingen. Genoemde rendementen zijn resultaten behaald in het verleden. De waarde van je beleggingen kan fluctueren.   

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.  Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Share Button