Deze fondsen scoren op Morningstar Analyst én op Sustainability Rating

De Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Sustainability Rating zijn twee aparte, heel verschillende beoordelingen. Er zijn beleggingsfondsen die op beide ratings hoog scoren. Als we die fondsen op een rij zetten, leidt dat tot verrassende uitkomsten.

De fondsanalisten van Morningstar geven hun overtuiging voor de toekomst van een beleggingsfonds weer met de Morningstar Analyst Rating; een fonds waar zij veel van verwachten krijgt het predikaat Bronze, Silver of Gold toegekend.

De duurzame prestaties van een fonds komen tot uitdrukking in de Morningstar Sustainability Rating. Op een vijfpuntsschaal van 1 tot en met 5 wereldbolletjes geeft deze rating weer hoe een bedrijf omgaat met aspecten op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur.

Lees het volledige artikel

Share Button