Triodos Investment Management publiceert SRI engagement rapport 2016

Triodos Investment Management heeft haar SRI engagement rapport over 2016 gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van de engagement activiteiten van Triodos IM in 2016 en de impact van deze activiteiten op de beursgenoteerde bedrijven waarin belegd wordt door de Triodos SRI fondsen. 

Rosl Veltmeijer, Hoofd van Triodos Research: “De overtuiging dat op de lange termijn de best presterende bedrijven degene zijn met een juiste balans tussen milieu, sociale en financiële aspecten, ligt ten grondslag aan onze SRI-filosofie. Voor grote multinationals geldt bovendien dat de positieve impact van een wellicht relatief kleine verandering richting een meer duurzame bedrijfsvoering, groot kan zijn.”

Actieve dialoog met beursgenoteerde bedrijven is een belangrijk onderdeel van Triodos IM’s SRI strategie. Triodos Research praat met bedrijven over hun prestaties op sociaal, milieu en governance gebied. Het doel van deze dialoog is het vergroten van bewustzijn, aanzetten tot verandering en waarborgen van lange termijn aandeelhouderswaarde.

Omdat het meten van de impact van duurzaam beleggen te complex is om in enkele cijfers te vatten, presenteert het SRI Rapport de cijfers over 2016 daarom in een context van case studies en activiteiten. Onderliggend vindt u altijd een uiteenzetting van de SRI aanpak: waarom Triodos IM doet wat het doet en hoe dit is geïntegreerd in haar investerings- en engagement proces.

In de online versie van het SRI engagement rapport leest u in kort bestek over Triodos IM’s engagement activiteiten in 2016 aan de hand van verschillende case studies over thema’s of bedrijven. Meer gedetailleerde informatie over Triodos IM’s aanpak ten aanzien van investeren in beursgenoteerde bedrijven en haar bijdrage aan het verbeteren van de duurzame prestaties van deze bedrijven, leest u in de volledige PDF versie van het SRI Report.

Share Button