Aandeelhouders manen Shell groene koers te varen

Vandaag stemde 6,2 procent (lees 6,3 miljard euro) van de aandeelhouders voor de groene Shell resolutie van Follow This. Deze vraagt Shell zich te committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. Een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (2,7 %).

“We zijn blij met deze verdubbeling, maar hadden verwacht dat meer beleggers hun beleggingsbeleid consequenter zouden volgen en daardoor voor zouden stemmen. Onze resolutie vraagt Shell doelen te stellen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, precies wat veel beleggers in hun beleggingsbeleid hebben staan.”

5,1 procent van de beleggers gaven een belangrijk signaal af door zich te onthouden van stemming. Onder andere PGGM, Nationale Nederlanden en Aegon onthielden zich om een helder signaal aan Shell te geven dat in hun ogen onvoldoende bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Van de grote Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben ACTIAM, Blue Sky Group en MN voor gestemd. ABP en Robeco stemden tegen de resolutie.

“Het belangrijkste is dat duurzame energie op de agenda van Shell blijft en er niet meer af gaat totdat de energietransitie is voltooid.”

Het belangrijkste argument van Shell en de beleggers die tegen stemden, was dat de uitstoot van de producten van Shell (in jargon scope 3 genoemd, ofwel: fossiele brandstoffen, de kernactiviteit van Shell) buiten de management scope van Shell valt. “Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet de hele wereld naar een emissieloos energiesysteem (zero-emission-energy system). Shell kan daar een geweldige bijdrage aan leveren. Shell geeft aan supporter te zijn van het klimaatakkoord van Parijs. Wij vragen Shell een hoofdrolspeler te worden in plaats van een supporter.”

Share Button