Rabobank geeft rentekorting op zeer energieneutrale nieuwbouw

Bron
RVO.nl

Zeer duurzame nieuwbouwwoningen worden extra aantrekkelijk. Zeker als het aan Rabobank ligt. In samenwerking met RVO.nl kan de bank kopers rentekorting geven. In 2016 nam Rabobank contact op met RVO.nl. De bank wilde een zogeheten groene hypotheek bieden. Dit is een lening met rentekorting voor kopers van zeer duurzame nieuwbouwwoningen. Voor zo’n groene hypotheek moeten nieuwbouwprojecten voldoen aan de voorwaarden van de Regeling groenprojecten.

Beoordeling Regeling groenprojecten

Rabobank stuitte echter op een probleem. Want de gebruikelijke beoordeling van bouwprojecten door RVO.nl past niet in het hypotheekproces van Rabobank. In overleg met Rabobank heeft RVO.nl het proces aangepast. De beoordelaars controleren nu vóóraf of bouwprojecten aan de criteria voldoen. Ze kijken naar de energieprestatie-eis en de eis rond duurzaam hout van de Regeling groenprojecten. Met een steekproef beoordelen ze de projecten ook achteraf.

0,5% korting met groene hypotheek

Dankzij de afstemming tussen Rabobank en RVO.nl biedt de bank sinds eind 2016 de groene hypotheek aan. Met deze variant krijgen kopers een korting van 0,5%. Andere banken volgen mogelijk met vergelijkbare hypotheken.

Groenverklaring voor 11 projecten

Inmiddels heeft RVO.nl voor 11 van deze projecten een groenverklaring afgegeven. Het gaat in totaal om 107 nieuwbouwwoningen. Daarvan hebben 22 een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) tussen 0,26 en 0. De overige woningen hebben een EPC kleiner of gelijk aan 0, oplopend tot -0,35.
Share Button