AFM scherpt voorschriften crowdfunding aan

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de voorschriften voor crowdfunding-platformen geëvalueerd. Uit het onderzoek komen risico’s naar voren die prioriteit hebben voor de AFM. Er is sprake van schaarste in de crowdfunding-markt. Onder druk van deze schaarste nemen crowdfunding-investeerders in zeer korte tijd financiële beslissingen.

Zo daalde de gemiddelde tijd waarin investeerders in een project konden instappen in de onderzoeksperiode naar enkele uren. Hierdoor worden investeringsrisico’s mogelijk niet goed overzien. 60% van de investeerders negeert bovendien het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren. Op grond van deze evaluatie worden de huidige voorschriften op een aantal punten aangescherpt.

Aanscherping voorschriften

Alle projectinformatie moet 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar zijn. Dit is een nieuw voorschrift. De huidige 24-uurs bedenktijd achteraf blijft bestaan. Verder verwacht de AFM van de sector een flinke inspanning om te waarborgen dat investeerders zich vaker houden aan het advies om maximaal 10% van hun vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Consumenten mogen afwijken van deze richtlijn maar platformen moeten deze afwijkingen wel op individuele basis kunnen verantwoorden. Een platform moet tenminste aan de AFM kunnen uitleggen waarom zij het gerechtvaardigd vindt dat een investeerder meer dan de geadviseerde 10% investeert in crowdfunding. De investeerderstoets zal blijven bestaan maar de frequentie van de herhaling hiervan zal afnemen.

Wanbetalingen inzichtelijk maken

In december 2016 maakte de AFM bekend dat zij verwacht dat wanbetalingen (alle bedragen waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer worden terugbetaald aan investeerders) inzichtelijk worden gemaakt op de websites van de platformen. De AFM signaleert dat veel platformen nog geen inzicht geven in wanbetalingen. Platformen die op hun website wel informatie plaatsen over wanbetalingen doen dat geregeld niet op een eenvoudig vindbare plek. De AFM constateert ook dat projecten pas na 365 dagen worden afgeboekt. Volgens de AFM zouden projecten na 90 dagen betalingsachterstand moeten worden afgeboekt. In het najaar komt de AFM met de uitkomsten van een uitgebreider onderzoek naar transparantie over wanbetalingen.

Wettelijke basis

De AFM accommodeert innovaties zoals crowdfunding mits het belang van klanten wordt gediend. Per 1 april 2016 zijn de vernieuwde voorschriften in werking getreden voor crowdfunding-platformen. Op termijn verwacht de AFM dat platformen onderzoeken hoe zij op effectieve wijze invulling kunnen geven aan de voorschriften. Dit in opmaat naar nieuwe wetgeving waar de AFM om heeft gevraagd in haar wetgevingsbrief en waar het ministerie van Financiën gehoor aan heeft gegeven, waardoor crowdfunding een wettelijke basis krijgt binnen de Wet Financieel Toezicht (Wft). De platformen hebben een ontheffing of vergunning maar de regels zijn op dit moment nog niet verankerd in de wet.

Omdat crowdfunding in potentie grensoverschrijdend is, werkt de AFM nauw samen met haar Europese collega- toezichthouders. Hierbij worden best practices en ervaringen uitgewisseld.

Share Button