Schroders: Amerika en Azië verslaan Europa op ranglijst duurzaam beleggen

Volgens de Schroders Global Investor Study 2017 (GIS), een onderzoek onder 22.100 particuliere beleggers uit alle delen van de wereld naar duurzame gewoonten en beleggingen, neemt Indonesië de toppositie op de ranglijst duurzaam beleggen 2017 in. Zowel boven- als onderaan deze lijst staan overwegend Aziatische landen. India staat op de tweede plaats, China op de vierde. De VS (3de) en Brazilië (5de) zijn de best scorende landen op het Amerikaanse continent. In de top-10 komt geen enkel West-Europees land voor. Rusland (10de) is het best geklasseerde Europese land, wat gezien zijn economische en financiële problemen verrassend is. Nederland staat op plaats 27 in de ranglijst.

Opkomende economieën maken inhaalslag op gebied van duurzaamheid

Dat Indonesië zo hoog eindigt, is waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren door de hoge vraag naar shariafondsen, die worden beheerd volgens de morele en religieuze voorschriften van de islam en kunnen worden beschouwd als maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Bovenaan de ranglijst staan echter ook veel opkomende economieën – zoals China, Brazilië en India – die met ernstige maatschappelijke onrust en milieuproblemen te kampen hebben. Misschien spreekt duurzaam beleggen juist daarom meer aan in deze landen. Aziatische landen die te boek staan als meer ontwikkelde financiële markten, doen het slecht. Hongkong (28ste), Zuid-Korea (29ste) en Japan (30ste) zijn de drie hekkensluiters.

Nederland geeft vooraanstaande plek in duurzaamheidsranglijst prijs en raakt achterop

Nederland heeft lange tijd een vooraanstaande plek ingenomen op het gebied van duurzaamheid. Maar de bewustwording neemt in andere landen snel toe en werpt Nederland naar achteren op de ranglijst. Wereldwijd neemt het besef sterk toe dat duurzaam beleggen belangrijk is en tonen beleggers zich bereid om duurzaam te beleggen. Op dit terrein maken Azië en Amerika een grote inhaalslag ten opzichte van Europa en Nederland. Daar waar 56% van de Nederlandse beleggers zijn beleggingen in duurzame fondsen zegt te hebben verhoogd ten opzichte van vijf jaar geleden, is dit in de Verenigde Staten maar liefst bij 75% van de beleggers het geval en in Azië bij 68%, waardoor de Nederlandse groei plotseling in een ander daglicht komt te staan.

Belangstelling voor duurzaam beleggen neemt onder particuliere beleggers wereldwijd toe

Volgens Jessica Ground, Head of Sustainability bij Schroders, groeit de belangstelling voor duurzaamheid onder particuliere beleggers, vooral in landen waar je dat niet zo gauw zou verwachten. Zij ziet met name in opkomende landen de aandacht voor duurzaam beleggen toenemen, vooral in landen met een grote bevolking zoals China, India en Brazilië. Ook constateert zij dat in de VS, dat zich eerder dit jaar terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs, de belangstelling voor milieu en maatschappelijke vraagstukken onder de bevolking toeneemt en aanhoudt.

Ground verwacht dat de aandacht voor duurzaamheid in de samenleving toeneemt. De veranderingen in maatschappij en milieu gaan sneller dan ooit. Klimaatverandering, ongelijkheid en vergrijzing vormen enorme uitdagingen. Zij is ervan overtuigd dat bedrijven die zich met succes aanpassen, onevenredig sterk zullen profiteren terwijl andere bedrijven verder achterop raken. Beleggers zijn zich hier steeds meer van bewust.Het volledige rapport over de Schroders Global Investor Study 2017, kunt u hier bekijken.

Share Button