ZZP Pensioen over naar duurzaam beleggen

ZZP Pensioen, het spaarproduct voor pensioen die mede door de inzet van Stichting ZZP Nederland is opgericht, is overgegaan op duurzaam beleggen. Vanaf 15 oktober 2017 wordt alleen in aandelen belegd van bedrijven die het beste scoren op duurzaamheid, verantwoord ondernemen en transparantie.

8 uitgesloten industrieën

ZZP Pensioen belegt niet langer in aandelen van bedrijven die zich in de volgende 8 industrieën bevinden: alcohol, gokindustrie, tabak, wapens (militaire wapens en wapens voor burgers), kernenergie, porno en genetisch gemodificeerde organismen.

25% meest duurzaam

Alleen de 25% duurzaamste bedrijven per sector worden geselecteerd. De duurzaamheidsscore wordt bepaald aan de hand van een aantal thema’s, zoals CO2-uitstoot, Klimaatverandering, Vervuiling, Afvalbeleid, en Sociaal Beleid.  Per thema wordt jaarlijks onderzocht hoe het bedrijf scoort op duurzaamheid.

Controversieel

Tot slot screent ZZP Pensioen de bedrijven voortdurend op betrokkenheid bij controverses. Dit kan onder meer gaan over belastingontduiking, misbruik van privacy of schending van arbeidsomstandigheden. Bedrijven die betrokken zijn bij deze controverses, worden uitgesloten.

Achtergrond

Stichting ZZP Nederland heeft samen met Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandige Ondernemers de Stichting ZZP Pensioen opgericht om een betrouwbare regeling voor zzp’ers in het leven te roepen.

De belangrijkste kenmerken van het ZZP Pensioen zijn de vrijwillige deelname, een flexibele inleg, geen winstoogmerk, zeer lage beheerkosten en het feit dat uw opgebouwde vermogen van uzelf blijft en niet verdwijnt in een gezamenlijke pot. U kunt ook zelf bepalen wanneer uw pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang u de uitkering wilt ontvangen. De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van deze factoren en uw opgebouwd vermogen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen pensioenfonds en geen pensioenverzekering.

Share Button