Triodos Bank behaalt in 2017 solide groei en een stabiel rendement

Triodos Bank heeft de jaarcijfers over 2017 gepubliceerd. De belangrijkste financiële mijlpalen zijn:

 • 8% groei van het beheerd vermogen naar EUR 14,5 miljard
 • 19% groei van duurzame leningen; hypothekenportefeuille groeide met 36%
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Nettowinst EUR 37,4 miljoen, een stijging van 28% (2016: EUR 29,2 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen 3,9% (2016: 3,5%)
 • Aantal klanten gegroeid met 4% tot 681.000

De positieve impact van de bank is gegroeid door bedrijfskredieten en de activiteiten van de investeringsfondsen. Hierdoor heeft Triodos Bank onder andere

 • bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor de elektriciteitsbehoefte van 1,4 miljoen Europese huishoudens, waarbij 2,4 miljoen ton CO2-uitstoot werd vermeden
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 15,1 miljoen spaarders en 20,3 miljoen kredietnemers in opkomende markten, via 107 lokale financiële instellingen
 • 32.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor de productie van het equivalent van 30 miljoen biologische maaltijden.

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Elke financiële beslissing heeft impact: positief of negatief. De financiële sector speelt een belangrijke rol door mensen in staat te stellen positieve keuzes te maken, zoals kredietverstrekking voor duurzame energie projecten en het bieden van groene investeringsmogelijkheden. Er is echter nog een lange weg te gaan. Triodos Bank streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een schonere en eerlijkere economie. Dit is niet alleen mogelijk en economisch haalbaar, maar ook dringend nodig.

Financiering van duurzaam ondernemen

De totale groei van de leningenportefeuille was EUR 900 miljoen (+16%). Dit is inclusief de groei van de particulier hypothekenportefeuille van 36%.

De verhouding duurzame leningen/toevertrouwde middelen nam daardoor toe van 64% in 2016 naar 70% in 2017. Deze verbetering werd gerealiseerd ondanks de aanhoudende lage renteomgeving, die leidde tot een substantiële toename van vervroegde terugbetalingen, met name in Spanje.

Gedurende 2017 kon Triodos Bank 138% (2016: 87%) van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen.

Hoewel de nettowinst steeg met 28% ten opzichte van 2016, is het niveau van voorgaande jaren niet bereikt. Dit is een gevolg van de voortdurende druk op de rentemarges door de lage rentestand in de markt en de last van toegenomen kosten van het toezicht.

Operationele kosten stegen met 11% gedurende het jaar (2016: 14%), met name als gevolg van de groei in het aantal medewerkers (in FTE) en groeiende IT kosten, respectievelijk 10% en +19%.

De bank heeft haar controlekader verbeterd, onder andere om toegerust te zijn op de toegenomen toezicht vereisten. Strategische investeringen in de ontwikkeling van de onderneming, zoals ontwikkelingen in het kader van ons aanbod van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI fondsen), de betaalrekening voor particulieren in het VK en de voorbereidingen op de Brexit hebben eveneens gezorgd voor een verdere toename van de kosten. De kosten/baten verhouding kwam uit op 79% (2016: 79%).

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille daalde van EUR 5,7 miljoen in 2016 naar EUR 1,8 miljoen in 2017, ofwel 0,03% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,10% in 2016.

De belangrijkste sectoren die wij in 2017 financierden, waren:

 • duurzame energie, met een groei van 10%
 • duurzame hypotheekleningen, 36% gestegen
 • gezondheidszorg, 19% gestegen

 

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank is over 2017 gegroeid met 12% naar EUR 1.013 miljoen. Dit is inclusief de netto stijging van het eigen vermogen door de uitgifte van nieuwe certificaten en de niet uitgekeerde nettowinst.

Het aantal certificaathouders is gestegen naar 40.077 (2016: 38.138).

Door de vermogensgroei kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Common Equity Tier 1-ratio ligt op het niveau van 19,2%, ruim boven de eigen minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,9% aan het einde van 2017.

Triodos Beleggingsfondsen

De fondsen van Triodos Investment Management beleggen in duurzame thema’s, zoals inclusieve financiering, duurzame handel, duurzame landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur, en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (zgn. ESG criteria).

Triodos Investment Management beheert 18 fondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,5 miljard. De totale groei van de beleggingsfondsen bedroeg EUR 174 miljoen, een toename van 5% (2016: 5%).

De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Triodos Bank in 2018

In het komende jaar ziet Triodos Bank verdere groei van de economieën in Europa waar de bank actief is. Dat biedt kansen om de kredietportefeuille uit te breiden.

De financiële sector – met lage rentetarieven en grote hoeveelheden beschikbare liquiditeit – blijft een uitdaging.

Tegelijkertijd bieden de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) en de klimaattop van Parijs in 2017 een momentum voor verdere groei in duurzame financiering en investeringen.

Triodos Bank zal een positieve impact blijven leveren door groei en innovatie, terwijl gestreefd wordt naar een stabiel rendement op het eigen vermogen.

Dividend

Triodos Bank NV stelt een dividend voor van EUR 1,95 per certificaat van aandeel. De pay-out ratio zal in 2018 op 61% uitkomen.

Cijfers 2017 in het kort:

 • Triodos Groep beheerd vermogen: EUR 14,5 miljard
 • Balans Triodos Bank: EUR 9,9 miljard (9% groei)
 • Triodos beleggingsfondsen: EUR 3,5 miljard (5% groei)
 • Aantal klanten: 681.000 (4% groei)
 • Leningen: duurzame ondernemingen, projecten en hypotheken: 19% groei
 • Nettowinst Triodos Bank: EUR 37,4 miljoen (stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar)
 • Rendement op eigen vermogen 3,9% (2016: 3,5%)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Aantal medewerkers (in FTE): 1.377 (2016: 1.271)

Belangrijkste impact voorbeelden:

In 2017 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen:

 • bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor de elektriciteitsbehoefte van 1,4 miljoen Europese huishoudens, waarbij 2,4 miljoen ton CO2-uitstoot werd vermeden
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 15,1 miljoen spaarders en 20,3 miljoen leners in opkomende markten, via 107 lokale financiële instellingen
 • 32.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor de productie van het equivalent van 30 miljoen biologische maaltijden.
Share Button