Investeerders dringen bij Shell aan op klimaat doelstellingen dankzij support van de aandeelhouders voor de Klimaatresolutie van Follow This

“Veel investeerders hebben om concrete targets gevraagd die in lijn zijn met ‘Parijs’, wat precies is waar wij met de klimaatresolutie om vragen,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Dankzij de klimaatresolutie is het debat over emissiereductie-doelen op gang gekomen.” Bijvoorbeeld beleggerscoalitie IIGCC, goed voor circa 8 biljoen USD, riep tijdens de aandeelhoudersvergadering vandaag het Shell bestuur op concrete targets te stellen in lijn met Parijs.

Investeerders vragen om ‘concrete (klimaat-) afspraken, zonder direct voor de Follow This klimaatresolutie te stemmen, welke alsnog een klein maar significant aantal voor-stemmen kreeg (5.1%) op de AVA van Shell vandaag. “De investeerders die voor klimaatresolutie hebben gestemd zijn de echte ‘change agents’.” zegt Mark van Baal van Follow This. “Dankzij deze aandeelhouders heeft Shell vorig jaar aangekondigd de eerste stappen te zetten en te bewegen in de richting van het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag hebben de investeerders Shell en alle andere oliebedrijven gevraagd zich volledig te committeren aan Parijs en de daad bij het woord te voegen”.

Meerderheid van de Nederlandse topinvesteerders stemmen voor de klimaatresolutie van Follow This.

Geen van de top 10 Nederlandse institutionele investeerders heeft tegen de Follow This resolutie gestemd.

De laatste twee grote Nederlandse investeerders die vorig jaar nog tegen stemden (APG and Robeco Group), hebben dit jaar onthouden. Als geen andere Nederlandse investeerders, buiten Aegon, hun stem hebben veranderd ten opzichte van vorig jaar, hebben geen van de 10 grootste Nederlandse investeerders tegen de resolutie gestemd. (zie tabel). De meerderheid van de top 10 investeerders stemde voor de resolutie. Bevestigde ‘voor’ stemmen: Aegon Group, NN Investment Partners, Actiam, MN Services.

Onthouding

7.23% van de investeerders hebben zich onthouden van een stem, om een signaal te sturen naar het Shell-bestuur. Met deze onthoudingen meegeteld, is het totaal van investeerders wat ontevreden is met de positie van de klimaatresolutie 12%. (11% in 2017)

Leiderschap

Shell heeft de klimaatresolutie afgewezen op basis van het argument dat de ambities van het bedrijf ambitieuzer zijn dan de resolutie, en dat Shell de maatschappij gaat volgen, in plaats van een leidende rol te nemen. “Investeerders hebben de inadequate klimaatambities van Shell niet geaccepteerd. Shell committeert zich nog niet aan ‘Parijs’ zelf. Aandeelhouders moeten Shell steunen en aandringen meer te doen.”

Aandeelhouders veranderen de wereld

“De grote oliebedrijven van deze wereld hebben meer macht dan veel overheden. Alleen de aandeelhouders kunnen deze multinationals laten veranderen. Wij zijn deze aandeelhouders, via onze pensioenen, en via ons spaargeld.”

De redenering van investeerders

“Steeds meer institutionele investeerders willen dat alle bedrijven investeren in het committeren aan ‘Parijs’,” zegt van Baal. “Ze voorzien dat ze geen fatsoenlijk investeringsrendement kunnen behalen in een wereldeconomie die ontregeld wordt door verwoestende klimaatverandering.”

Investeerders niet eenstemmig achter de resolutie

“Blijkbaar voelen investeerders zich comfortabeler met andere methodes om hetzelfde doel van het stoppen van klimaatverandering te bereiken. Investeerders nemen actie tegen klimaatverandering serieuzer dan Shell, die probeert actie te vertragen.” Een andere verklaring is dat sommige van de investeerders die in 2017 nog voor stemden hun aandelen hebben verkocht uit onvrede met de lijn van Shell.

“Klimaatverandering staat nu op de agenda van Shell, van de aandeelhouders en de media, en we zullen ervoor zorgen dat dit zo blijft totdat de energietransitie is voltooid. Voor nu bedanken we de investeerders voor hun support, vieren we het succes en gaan we nadenken hoe we onze missie het beste kunnen voortzetten: door zeker te stellen dat de olie-industrie het klimaatakkoord gaat realiseren in plaats van laten sneuvelen.”

Lees de speech van Follow This op de website.

Klimaatresolutie

Samengevat zegt de tekst van de klimaatresolutie: “Aandeelhouders steunen Shell om een leidende rol te nemen in de energietransitie door doelen te stellen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.”

Follow This is een groep van verantwoordelijke aandeelhouders van Shell. We steunen Shell om leidende rol te nemen in de energietransitie naar een emissieneutraal energiesysteem.

Share Button