ABP: ‘Reken topmanagement Shell af op klimaatambities’

Gisteren heeft ABP zich op de aandeelhoudersvergadering van Shell onthouden van stemming over de resolutie van Follow This. In deze resolutie eist Follow This dat Shell zijn klimaatambities van november 2017 herziet. ABP vindt het prematuur om dat nu al van Shell te eisen. Maar wil wel dat Shell zijn topmanagement afrekent op het behalen van de klimaatambities.

Klimaatakkoord Parijs

Shell heeft in november 2017 plannen gepresenteerd om de CO2-uitstoot in 2050 te halveren. De plannen hebben de ambitie om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Andere oliebedrijven hebben dat nog niet gedaan.

Actieve rol

ABP waardeert het streven van Follow This om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook ABP levert daar zijn bijdrage aan. We hebben Shell dan ook gevraagd een actieve rol te spelen in de overgang naar een energiesysteem met een lagere CO2-uitstoot. Ook hebben we Shell gevraagd daar uitgebreider over te rapporteren.

Commitment

Voorzitter Corien Wortmann: ‘Wij vragen van alle bedrijven waarin we beleggen een serieuze ambitie om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren. Hoewel Shell onlangs zijn ambitie rond klimaatbeleid presenteerde, zien wij helaas nog onvoldoende prikkels richting het topmanagement om deze ambitie te bewerkstelligen. Wij roepen de Shell-directie dan ook op om met meer daadkracht en commitment werk te maken van hun klimaatambitie.’

Klimaatdoelstellingen ABP

ABP heeft ook een aantal doelstellingen die we in 2020 gerealiseerd willen hebben. Zo hebben we de ambitie om tussen 2015 en 2020 de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% te verlagen. Dat wil zeggen dat de bedrijven waarin ABP aandelen heeft, 25% minder CO2 uitstoten in 2020. Op dit moment is de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille al 28% lager. ABP heeft de doelstelling dus ruim voor 2020 gehaald.
Share Button