Rabobank biedt klant extra financieringsmogelijkheid voor verduurzaming woning

Vandaag lanceert de Rabobank het Rabo Groendepot als extra financieringsmogelijkheid voor klanten om hun huis te verduurzamen. Klanten krijgen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek gedurende twee jaar een depot tot hun beschikking, waaruit zij energiebesparende maatregelen aan hun woning kunnen betalen. De introductie van het Rabo Groendepot is onderdeel van een integrale aanpak om de woningvoorraad energiezuiniger te maken. Vanaf vandaag kunnen klanten door het hele land ook gebruik maken van de vernieuwde gratis online HuisScan. Zo wil de Rabobank jaarlijks tenminste 40.000 woningen extra verduurzamen naar label A.

Integrale aanpak

Steeds meer woningeigenaren willen hun huis wel verduurzamen, maar weten bij het afsluiten van een hypotheek vaak nog niet welke maatregelen ze moeten nemen, wat deze gaan kosten en welke partij het kan realiseren. De periode rondom een verhuizing is al hectisch genoeg, zeker in de huidige woningmarkt. Michiel Kwaaitaal, directeur Wonen van de Rabobank: ‘De huizenkoper van vandaag woont gemiddeld zo’n 15 jaar in zijn huis en zet zijn hypotheekrente nu gemiddeld voor zo’n 15 jaar vast. Dat betekent dat de kans klein is dat hij voor 2030 een nieuwe hypotheek afsluit. Wanneer hij eenmaal in het nieuwe huis zit, komt het er vaak niet meer van om het huis te verduurzamen. Daarom is juist nu een integrale aanpak nodig om de duurzaamheidsambitie voor 2030 ook daadwerkelijk te realiseren.’

De integrale aanpak bestaat uit:

  • ‘Energiebesparende maatregelen’ als vast onderwerp van het hypotheekgesprek van klanten en hun financieel adviseur. Dit vooral om de noodzaak ervan en de financiële voordelen bij klanten te vergroten.
  • De Rabobank heeft een exclusieve samenwerking met onafhankelijk specialist GreenHome. Vanaf vandaag kunnen klanten door het hele land gratis de vernieuwde HuisScan gebruiken, die aangeeft welke mogelijkheden er zijn om het huis duurzamer te maken, wat de investeringskosten en besparingen zijn en welke bedrijven in de buurt dit kunnen realiseren.
  • Deze investeringskosten kunnen vanaf vandaag betaald worden uit het flexibele Rabo Groendepot. Met het Rabo Groendepot hebben klanten twee jaar de tijd om te bepalen met welke investeringen zij hun huis energiezuiniger willen maken. Klanten kunnen het depot meefinancieren als zij een nieuwe hypotheek afsluiten. Zij betalen geen rente over het gereserveerde bedrag. Na 24 maanden wordt het openstaande saldo boetevrij afgelost op de hypotheek.
  • Klanten die hun hypotheek niet willen of kunnen verhogen en VVE’s kunnen tegen een gunstige rente een Energiebespaarlening sluiten via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), dat mede door Rabobank mogelijk is gemaakt.

Afwachtende consumenten

Een tussenwoning van energielabel C naar A krijgen kost gemiddeld zo’n 10.000 euro. Veel klanten verwachten (subsidie)maatregelen vanuit de gemeente of centrale overheid, maar het is de vraag in hoeverre die er komen. Kwaaitaal: ‘Dat maakt dat klanten afwachtend zijn, terwijl uit ons eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 97% van de eigen-woningbezitters de benodigde maatregelen om de woning te verduurzamen zelf kan financieren. Dat kan door eigen vermogen aan te spreken, door overwaarde in de woning te gebruiken of door een goedkope Energiebespaarlening af te sluiten. Vanaf vandaag kan dit dus ook met het flexibele Rabo Groendepot. Behalve de noodzaak vanuit de klimaatdoelstellingen, brengt de investering wooncomfort en wordt de woning meer waard. Daarbij levert de investering voor veel mensen, zelfs met een lening, gelijk lagere woonlasten op door een lagere energierekening.’

‘Huisbank van de energietransitie’

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank legt uit dat de Rabobank haar duurzaamheidsambities met deze integrale aanpak stevig aanscherpt. ‘De Rabobank committeert zich nu ook om samen met haar klanten in Nederland hun uitstoot van CO2 in 2030 met tenminste 49% gereduceerd hebben. Rabobank zet zich al jaren in om samen met klanten, overheden en maatschappelijke partners te helpen met de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de woningmarkt betekent dit dat het energielabel van de hypotheken gemiddeld naar label A moet. Ook zal met steun van de overheid gebouwgebonden financiering van verduurzaming van woningen mogelijk worden. Dit is een lening voor energiebesparende maatregelen die overgedragen kan worden op de volgende eigenaar. Dat maakt investeren nu interessant, ook al weet je niet hoe lang je in je woning blijft wonen. Vanuit onze lokale betrokkenheid willen wij een cruciale rol spelen om samen met klanten, overheden en corporaties woonwijken van het aardgas af te halen. Op de zakelijke markt zijn wij er voor onze klanten met gespecialiseerd advies en aantrekkelijke financieringen om hun panden in tien jaar volledig te vergroenen. En uiteraard blijven wij het opwekken van duurzame energie verder financieren. Wij hebben de ambitie om ‘de huisbank van de energietransitie’ te zijn en daarmee te helpen het Akkoord van Parijs succesvol te maken.’

Share Button