Vandaag uitgifte groene staatsobligatie Nederland

Vandaag, 21 mei 2019,  geeft de Nederlandse Staat een groene obligatie (DSL) uit. Nederland wordt het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen. De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en een doelvolume voor de eerste uitgifte van € 4-6 mld. Binnen enkele jaren zal de obligatie verder worden opgehoogd tot minimaal € 10 mld., zoals gebruikelijk is bij DSL’s met een looptijd van meer dan tien jaar.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling, duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Uitgaven uit 2018, 2019 en volgende jaren kunnen aan de groene obligatie worden toegerekend, maar ten minste 50% van de uitgaven zullen uit het lopende begrotingsjaar of toekomstige begrotingsjaren komen. Het Agentschap committeert zich om te rapporteren over de allocatie van de middelen en de bereikte impact.

Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie is een Green Bond Framework opgesteld en heeft een onafhankelijke deskundige de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Sustainalytics heeft geconstateerd dat het Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is en in lijn met de kernelementen van de Green Bond Principles. Daarnaast is de groene obligatie gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative en voldoet daarmee aan concrete klimaatcriteria.

De voorlopige initiële spread guidance is gisteren vastgesteld op +18 tot +21 basispunten t.o.v. de referentielening. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien omstandigheden daar aanleiding toe geven. Ook kan de spread guidance gedurende de veiling worden aangepast, maar deze zal uiterlijk vandaag om 15:00 uur definitief gemaakt worden.

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum 15 januari 2040
Coupon Jaarlijks 0,50% vanaf 2020
Uitgiftevolume € 4 – 6 miljard
Referentielening DBR 4,75% 4 juli 2040
Voorlopige initiële ‘spread guidance’ +18 tot +21 basispunten
Veilingdatum Dinsdag 21 mei 2019, aanvang om 10:00 uur CET
Allocatie Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 09:00 uur CET
Pricing window Vanaf 30 minuten na allocatie; uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 12:00 uur CET
Totale beloning

Primary Dealers

€ 13 miljoen (incl. advieskosten) voor 2019, incl. DDA 2029

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 4 tot 6 miljard. Via verdere heropeningen van deze lening zal op termijn een uitstaand volume worden gerealiseerd van minimaal € 10 miljard. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Het orderboek opent vandaag om 10:00 uur en sluit om uiterlijk 17:00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09:00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels, zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst een half uur na allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs vast te stellen op de veilingdag zelf. Storting vindt plaats twee dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

Download de beleggerspresentatie (pdf)

Share Button