Vijf jaar Kempen Global Property Strategie: best presterende wereldwijde vastgoedfonds

De Kempen Global Property Strategie viert deze maand haar vijfjarig bestaan. Deze mijlpaal valt samen met de hoogste positie in de database van Morningstar: het gemiddelde jaarlijks rendement van het Kempen Global Property Fund NV over de periode van vijf jaar is 12,7% (netto). Dit is fors hoger (netto gemid. 2,7% per jaar) dan de benchmark (FTSE EPRA NAREIT Global Developed)*.

Deze positie komt voort uit een wereldwijde vergelijking van ongeveer 200 soortgelijke vastgoedfondsstrategieën in de Morningstar database. De strategie scoort ook op het gebied van duurzaamheid hoog: Morningstar kende vier punten toe op haar sustainable rating (sustainable globes). De CO2-footprint van de strategie is 25% lager in vergelijking met de benchmark.

Egbert Nijmeijer, co-head van het Real Assets-team bij Kempen licht toe: ‘Wij pakken het beheer van het fonds anders aan: ons ervaren team van vastgoedbeleggers past een uniek data-gedreven beleggingsproces toe waarmee wij circa 25 miljoen relevante datapunten analyseren voor 200.000 vastgoedobjecten wereldwijd. Deze data worden in onze eigen data-infrastructuur bewerkt tot nuttige beleggingsinformatie. Door deze enorme hoeveelheid beschikbare data zijn we beter in staat de kwaliteit van en risico’s voor vastgoed in te schatten. Dit leidt volgens ons tot betere beleggingsbeslissingen en heeft uiteindelijk geresulteerd in hogere beleggingsrendementen tegen lagere risico’s voor onze klanten. We zijn uiteraard trots dat onze aanpak tot goede resultaten voor onze klanten leidt’.

*Kempen staat op 1 in de Morningstar database op 5-jaars track record met de Kempen Global Property Strategie in het universum Aandelen Sector Onroerend Goed – wereldwijd indirect, in EUR, voor de NV share klasse N per 1 oktober 2019.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share Button