Aandeelhouders stemmen in met voorstel tot ontbinden Triodos Vastgoedfonds

De aandeelhouders van Triodos Vastgoedfonds N.V. hebben tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 oktober 2019 voor ontbinden van het fonds gestemd. Triodos Investment Management is aangesteld als bewaarder van boeken en bescheiden na liquidatie.

Share Button