Groei in omvang duurzaam beleggen en privaat bankieren in België in 2018 verder doorgezet

De groei in duurzaam beleggen en privaat bankieren in België die duidelijk zichtbaar werd in 2017, wordt ook in 2018 verder gezet. Wat betreft duurzaam sparen, blijft er echter een neerwaartse trend bestaan. Deze gegevens komen voort uit het MIRA-rapport; het resultaat van de samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel. De studie biedt concreet cijfermateriaal en –analyses over duurzaam sparen en beleggen in België, alsook inzichten in wat er speelt op vlak van duurzaam investeren.

Duurzaam beleggen in België

Het totaal belegde volume in duurzame beleggingsproducten stijgt voor het vierde jaar op rij naar een nieuwe recordhoogte. Met een volume van bijna 28 miljard euro, lijkt een ‘glazen plafond’ van duurzame beleggingen tegenover niet- duurzame beleggingen te zijn doorbroken. Daarenboven steeg de verhouding tussen de duurzame beleggingsproducten ten opzichte van de totale inleg in beleggingsfondsen in 2018 naar 14,94%: een verdubbeling in drie jaar tijd. Er liggen verschillende ontwikkelingen aan de basis van deze stijging. Zo hebben de pensioenspaarfondsen bijvoorbeeld een prominente plaats ingenomen en vertegenwoordigen ze ondertussen 14,5% van het totale belegde volume.

Ook in het aantal duurzame beleggingsproducten nemen we een stijging waar en werd de grens van 400 producten voor de eerste keer overschreden. Na een aanhoudende stijging gedurende twee jaar, kunnen we hier het begin van een nieuwe trend waarnemen. Duurzame fondsen lijken een concurrentieel voordeel in te houden en investeerders wensen steeds vaker duurzame financiële producten die dicht(er) bij hun eigen waarden liggen.

Duurzaam sparen in België

In lijn met de ontwikkelingen in 2017, blijft duurzaam sparen dalen in 2018. Duurzame spaarvolumes bereikten het laagste punt in vijf jaar en bevinden zich nu – in tegenstelling tot de groeiende duurzame belegde volumes – in een neerwaartse trend. Aangezien de Belgische spaarvolumes wel blijven stijgen, gaat het om een daling in het duurzame gehalte in het spaarvolume. Dit is gedaald van 1,04% (2017) naar 0,81% (2018), tevens de eerste keer sinds 2010 dat het cijfer tot onder 1% daalt.

Privaat bankieren in België

Duurzame beleggingen via private bankierdiensten kennen een positieve ontwikkeling. Meer nog, er is zelfs sprake van een nieuw hoogtepunt, dit marktsegment groeide op één jaar tijd met 20%. Deze cijfers omvatten zowel duurzame beleggingen op maat als gestandaardiseerde beleggingsproducten die via private bankierdiensten worden aangeboden. Met een duurzaam volume net boven 19 miljard euro kunnen we concluderen dat steeds meer welgestelden met een groot belegbaar vermogen interesse tonen in duurzame beleggingen.

Ontwikkelingen en trends in verband met duurzame investeringen

We stellen vandaag vast dat duurzaamheid zijn weg vindt naar heel wat maatschappelijke domeinen. De impact ervan op gedrag, beleid, normen en beslissingen wordt steeds groter.

Principes zoals UN Global Compact blijken stilaan de norm en ook specifiekere richtlijnen, zoals de sustainable development goals (SDGs), worden in acht genomen. Om houvast te bieden in de complexiteit van duurzaam investeren – zowel door de keuzes die een investeerder moet maken, als door het groeiende aanbod – ontwikkelde Febelfin een duurzame kwaliteitsnorm waarin transparantie centraal staat. De norm heeft onder andere oog voor engagement, een duurzaamheidsstrategie die ook steeds vaker wordt toegepast. Daarenboven wordt er ook nagedacht over manieren om duurzame projecten te financieren; iets waar het Europees project FALCO zijn tanden in zet. Daarnaast vindt duurzaamheid zijn weg naar de academische wereld en komt het aan bod in economische en financiële opleidingen. Het begrip speelt eveneens een grotere rol bij verzekeraars, waar de gevolgen van de klimaatproblematiek steeds duidelijker voelbaar zijn.

 

Share Button