Vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars roepen farmaceuten op tot internationale samenwerking bij bestrijding coronavirus

Een omvangrijke groep investeerders uit binnen- en buitenland roept de farmaceutische industrie op tot internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. Onder aanvoering van vermogensbeheerder Achmea Investment Management is daartoe een Investor Statement opgesteld. De komende dagen ontvangen farmaciebedrijven een brief waarin ze wordt gevraagd de handen ineen te slaan en het maximale te doen om de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan tot het uiterste te minimaliseren.

Naast Achmea Investment Management bestaat de groep onder andere uit: Actiam, a.s.r., Gothaer, LocalTapiola, Nomura, Nordea, ONVZ, PGGM, Robeco en SPH, het pensioenfonds voor huisartsen. In totaal hebben zich meer dan 40 investeerders bij het initiatief aangesloten (vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars). De gehele groep vertegenwoordigt een totaal vermogen van €1.900 miljard. Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich nog aansluiten.

Financiële motieven zijn nu ondergeschikt

De vermogensbeheerders en pensioenfondsen constateren dat er veel initiatieven zijn vanuit de farmaceutische industrie om het coronavirus te beteugelen. Tegelijkertijd moeten zij helaas vaststellen dat er ook voorbeelden zijn dat financiële en concurrentiële overwegingen op de korte termijn te dominant zijn. Dit doet afbreuk aan de optimale bestrijding van het virus. Deze groep van betrokken aandeelhouders vindt dat financiële overwegingen op dit moment ondergeschikt moeten

worden gemaakt aan de wereldwijde uitdaging om het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

In het Investor Statement wordt alle farmaceutische bedrijven gevraagd om zich in deze crisissituatie aan de volgende principes te houden:

  1. Zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers;
  2. Een hoofdverantwoordelijkheid van de farmaceutische sector is het ontwikkelen en bieden van betaalbare wereldwijde toegang tot gezondheidsproducten, waaronder diagnostiek, medicijnen en vaccins. De negatieve maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis zijn ongekend en moeten snel worden opgelost. Het afdwingen van octrooien, buitensporige prijsvorming, het niet bekendmaken van relevante bevindingen of het organiseren van uitgebreide marktexclusiviteit, bijvoorbeeld door toekenning van de status van weesgeneesmiddel, mag niet in strijd zijn met deze verantwoordelijkheid;
  3. Proactief en innovatief contact opnemen, samenwerken en tijdig delen van relevante gegevens met overheden, de gezondheidssector, de wetenschap en branchegenoten;
  4. Focus op internationale samenwerking om ervoor te zorgen dat ketens van toeleveranciers actief blijven, zodat medische professionals in alle landen toegang hebben tot gezondheidsproducten, persoonlijke bescherming en alle relevante apparatuur die ze nodig hebben en dat de voorraden op een eerlijke manier worden verdeeld over en binnen landen. Zeker in deze tijden waarin het internationale transport en productieprocessen verstoord zijn;
  5. Zorg ervoor dat onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen op lange termijn voldoende besmettelijke ziekten adresseren. Om te voorkomen dat pandemieën zoals corona opnieuw optreden, is het van cruciaal belang dat grote op onderzoek gebaseerde farmaceutische bedrijven zich opnieuw engageren en opnieuw investeren in R & D-programma’s voor
    besmettelijke ziekten;
  6. Veel van uw klanten en leveranciers worden financieel zwaar getroffen. Toon begrip en neem maatregelen om ervoor te zorgen dat de rekeningen die door uw leveranciers worden verzonden nog steeds worden betaald, de werkgelegenheid wordt beschermd en uw relatie met hen wordt onderhouden.

Invloed aanwenden om crisis te bestrijden

Bianca Tetteroo, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, is blij met het initiatief van Achmea Investment Management. “Als betrokken aandeelhouder zijn we voortdurend in dialoog met de bedrijven waarin we investeren. Daarom willen we nu ook onze invloed aanwenden voor de bestrijding van deze crisis die ons allemaal raakt. Dat doen we overigens niet alleen als belegger in farmaciebedrijven, maar ook als verzekeraar, als zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) en vanuit Pensioenfonds Achmea. Via het Investor Statement en de daaropvolgende dialogen roepen we farmaceuten op tot internationale samenwerking. Inmiddels heeft zich een groot aantal partijen aangesloten en dat is natuurlijk supermooi om te zien.

Ook pensioenfondsen ondersteunen dit initiatief van harte, zoals SPH, het pensioenfonds voor huisartsen. Christine Lindeboom, huisarts en bestuurder bij SPH: “Wij doen als huisartsen een nadrukkelijk beroep op de farmaceutische industrie om juist nu het maatschappelijk belang voorop te stellen. De ontwikkeling van een vaccin en de beschikbaarheid van medicatie, zowel direct als indirect gerelateerd aan het coronavirus, hebben op dit moment de hoogste prioriteit en gaan boven het belang van individuele bedrijven.”

Aandeelhoudersvergaderingen en engagement

De groep van vermogensbeheerders en pensioenfondsen roept ook op tot maximale transparantie en geeft aan dat zij de farmaceutische bedrijven waarin wordt belegd de komende maanden nauwgezet zullen volgen. De oproep is wereldwijd gericht op meer dan 15 grote farmaciebedrijven, zoals Roche, Gilead en Johnson & Johnson. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen en in reguliere engagementrajecten zal hier extra nadruk op komen te liggen.

Download de brief (engelstalig, pdf)

Share Button