Beleggingsbeleid pensioenfondsen ietsje meer ‘verantwoord’

Pensioenfondsen hebben meer beleid opgesteld dat rekening houdt met het risico dat bedrijven waarin zij beleggen, schade toebrengen aan mens of milieu. Het verantwoord beleggingsbeleid van de fondsen blijft echter op veel onderwerpen nog onvoldoende. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Eerlijke Pensioenwijzer.

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelde van de tien grootste pensioenfondsen het publiek beschikbare beleggingsbeleid op 15 thema’s zoals mensenrechten, klimaatverandering en transparantie. In totaal gingen 44 scores omhoog, ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van verbeteringen van het beleid.

Cor Oudes van PAX, namens de Eerlijke Pensioenwijzer: “Een aantal echt lage scores kruipt nu richting de voldoende, maar de pensioenfondsen moeten nog heel veel doen voordat we kunnen spreken over een duurzame pensioensector. De sector beheert in totaal 1400 miljard euro en kan daarmee wereldwijd echt een verschil maken.”

De pensioenfondsen scoren allemaal nog zeer slecht op de manier waarop zij bij beleggen rekening houden met de natuur en dierenwelzijn. Geen van de fondsen erkent zelfs de meest basale kernwaarden in de omgang met dieren. Alle fondsen scoren dan ook een 1 op dit onderwerp, de laagste score. Het enige lichtpuntje is dat de twee metaalfondsen (PME en PMT) besloten niet meer te beleggen in bedrijven die bont produceren. BPL Pensioen (het fonds voor de landbouw) sloot die bedrijven al uit. De pensioenfondsen hebben daarnaast nog vrijwel geen oog voor de negatieve impact die bedrijven kunnen hebben op het behoud van biodiversiteit.

PMT (metaal en techniek) zag negen scores omhoog gaan door beter beleid. Bij ABP, BPL Pensioen en Pensioenfonds Horeca en Catering gingen elk acht scores omhoog. ABP, BPL Pensioen en PMT scoren bijvoorbeeld flink hoger voor hun beleid op mensenrechten, PMT scoort voor dat thema nu als enige fonds een voldoende (een 6). Niet alle fondsen verbeterden hun beleid, het Pensioenfonds Vervoer (voor de transport- en logistieksector) voerde vrijwel geen verbeteringen door.

De pensioenfondsen ontwikkelden ook meer beleid op klimaatverandering en arbeidsrechten. De fondsen voerden in hun beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan 23 verbeteringen door, het gros daarvan is voor rekening van ABP. Dankzij de verbeteringen scoort ABP voor klimaat nu het hoogste van de tien fondsen, het gaat echter alsnog slechts om een 4. Een van de redenen is dat het fonds voor overheid, onderwijs en politie nog veel te weinig ambitie toont bij het uitfaseren van olie en gas.

Voor arbeidsrechten scoort de helft van de fondsen nu bijna een voldoende. Dat komt met name doordat zij zich aansloten bij internationale richtlijnen die bijvoorbeeld van bedrijven verlangen dat zij zorgen voor veilige werkomstandigheden. Verder ontwikkelden vier fondsen, waaronder Pensioenfonds Horeca en Catering, meer en beter beleid voor gezondheid. Ook op dat thema scoort echter nog geen van de fondsen een voldoende.

Achtergrond

  • De Eerlijke Pensioenwijzer, opgericht in 2019 als het Eerlijk Pensioenlabel, is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.
  • Dit onderzoek is uitgevoerd door Profundo.
  • Op https://www.eerlijkepensioenwijzer.nl kunnen consumenten onder meer de scores van de pensioenfondsen voor hun beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk vergelijken. Ook kunnen zij in actie komen, bijv. door hun pensioenfonds een klacht of compliment te sturen.

Share Button