Beleggen in Oikocredit Nederland Fonds nu al vanaf 50 euro

Bron
Oikocredit Nederland

Partner

Per 1 mei is het prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds geactualiseerd. Een van de veranderingen is dat het instapbedrag is verlaagd. Meedoen kan nu al vanaf € 50. Zo is het nog laagdrempeliger om te starten met beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Want hoe meer mensen beleggen, hoe meer impact Oikocredits investeringen in inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie hebben voor mensen in lagelonenlanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

In het eerste kwartaal van 2020 steeg het fondsvolume van het Oikocredit Nederland Fonds en was er wederom een stabiele instroom van nieuwe beleggers. Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland over het eerste kwartaal: “We zijn blij en trots dat juist in deze moeilijke tijd beleggers een blijvend vertrouwen in ons hebben”. Meer informatie over het Oikocredit Nederland Fonds op www.oikocredit.nl/fondsinformatie

Portefeuille

De financiële resultaten van Oikocredit International, waarin het Oikocredit Nederland Fonds minimaal 97% investeert, zijn over het eerste kwartaal van 2020 lager dan verwacht. Hoewel de portefeuillegroei aan het begin van elk kalenderjaar relatief traag verloopt, zijn de eerste effecten van de coronacrisis te zien. De totale activa steeg van € 1,31 miljard naar € 1,34 miljard. De investeringsportefeuille van Oikocredit International daalde met 4,4% van € 1,06 miljard aan het einde van het vierde kwartaal in 2019 naar € 1,02 miljard aan het einde van het eerste kwartaal van 2020. Het aandeel financiering in inclusieve financiering steeg met 2% naar 80%. Het aandeel investeringen in landbouw en duurzame energie daalde beiden met 1%. Ook was er een kleine verschuiving in de financiering per regio. De financieringen in Latijns-Amerika daalden licht van 48% naar 47% ultimo het eerste kwartaal van 2020. Ook in Azië daalden de investeringen licht van 30% naar 28%. Dit ten gunste van de financieringen in Afrika, die stegen van 18% naar 19%.

Er was een toename van de risicoportefeuille, gemeten door PAR 90: dit groeide van 5,4% in Q4 2019 tot 6,8%. Dit komt voornamelijk door partners die al worstelden om op tijd te moeten terugbetalen. Positief is de stijging van de netto liquiditeit van 19,6% van de activa eind 2019 naar 21,1%. Oikocredit International houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor om te reageren op zwaardere economische uitdagingen waarmee partners binnenkort zullen worden geconfronteerd.

De waarde van de portefeuille termijndeposito’s – het deel van de totale activa dat wordt gebruikt voor liquiditeitsbeheer – daalde toen de markten van euro-obligaties reageerden op de financiële onzekerheid veroorzaakt door de coronacrisis. Hoewel het effect van deze ongerealiseerde verliezen op de obligatieportefeuille van Oikocredit International veel minder groot is dan wat op de aandelenmarkten gebeurde, is de daling van een paar procentpunten in deze portefeuille voor Oikocredit International nog steeds aanzienlijk. Er werden inkomsten uit aandelendividend ontvangen, maar er waren herwaarderingsverliezen op aandelenbezit.

Door de coronacrisis zullen de plannen en prognoses aangepast moeten worden. In maart heeft Oikocredit International de geplande groei uitgesteld, de herfinanciering verminderd en de uitbetaling van leningen aan nieuwe partnerorganisaties opgeschort.

Vooruitzichten: continuïteit behouden

Oikocredit International is het eerste kwartaal begonnen met een sterke positie. Maar aangezien de coronacrisis overal ter wereld gevolgen blijft hebben, verwacht men dat de economische gevolgen van de komende maanden voor sommige van haar partners ernstige financiële moeilijkheden zal veroorzaken. Meer kwetsbare partners zullen waarschijnlijk in gebreke blijven en/of hun terugbetalingen moeten herstructureren. Oikocredit International verwacht verdere waardeverminderingen op het eigen vermogen en lagere inkomsten naarmate meer voorzieningen getroffen worden voor verliezen op leningen. De PAR zal waarschijnlijk verder toenemen.

Vanwege deze economische effecten op middellange termijn zullen de financiële en groeidoelstellingen die Oikocredit International eerder voor 2020 hadden vastgesteld, nu waarschijnlijk niet worden gehaald. Het doel is om de continuïteit te behouden, de ontwikkelingen te blijven volgen en daarop te reageren. Oikocredit zal intensief samenwerken met haar investeerders en partners om ervoor te zorgen dat er zo goed mogelijk gereageerd kan worden op deze crisis, en zal haar uiterste best doen om partners de duurzame ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om hun werk voor mensen met een laag inkomen voort te zetten.

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de AFM.

Foto: Verzamelcentrum van de kleinschalige boeren die thee leveren aan Karongi Tea – Opmeer reports

Share Button