Consument accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging

Bron
AFM

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), op basis van consumentenonderzoek. De maatschappelijke roep om duurzaam beleggen wordt steeds luider. De AFM benadrukt daarom het belang van toezicht op duurzame beleggingen en duurzaamheidsclaims van aanbieders. Zo wil de AFM greenwashing voorkomen, waarbij aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam.

In de financiële markten is de transitie naar een duurzame samenleving en economie goed zichtbaar. Het aanbod voor consumenten van beleggingsproducten met een duurzaam karakter is sterk toegenomen. De AFM wilde daarom onderzoeken in hoeverre particuliere beleggers bereid zijn meer risico of een lager rendement te aanvaarden voor een duurzame belegging.

Grote voorkeur voor duurzame belegging

De AFM deed onderzoek met experimenten onder particuliere beleggers. Zo kregen mensen verschillende gefingeerde advertenties te zien. Daaruit bleek dat als alle kenmerken verder identiek zijn, beleggers een grote voorkeur hebben voor een duurzame belegging. Bovendien leek een duurzame belegging net zo aantrekkelijk als een gewone belegging die een lager risico of hoger verwacht rendement heeft.

Invloed van marketing op beleggingsgedrag

Mensen lijken een lager rendement te accepteren om duurzaam te kunnen beleggen. De AFM vindt het daarom belangrijk te weten hoe informatie over duurzaamheid wordt vormgegeven en welke invloed de marketing van duurzame producten heeft op het beleggingsgedrag van consumenten. Zij moeten bij elke financiële beslissing, duurzaam of niet, goed geïnformeerd worden en een product afnemen dat past bij hun behoefte.

Voorkomen van greenwashing

Daarbij geldt dat de AFM greenwashing wil voorkomen, waarbij aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam. Beleggingsproducten met een label ‘duurzaam’ moeten daadwerkelijk duurzaam zijn. Aanbieders moeten eerlijk en evenwichtig communiceren over hun producten. Het voorkomen van greenwashing is een van de risico’s die centraal staan in het AFM- toezicht op duurzaamheid.

Grotere transparantie en betere informatie wenselijk

De AFM houdt toezicht op de naleving van wettelijke normen voor informatieverstrekking. Ook bij informatie over duurzame kenmerken van financiële producten staat voorop dat de informatie niet misleidt of beleggers een te rooskleurig beeld geeft van de (duurzame) prestaties. De AFM juicht de ontwikkeling van nieuwe Europese wetgeving toe, waarin onder meer een gedeelde definitie van duurzaamheid wordt geformuleerd. Ook is de AFM voorstander van regulering en het onder toezicht stellen van ESG rating agencies. Deze stappen dragen bij aan een grotere transparantie en betere informatie in de markt voor duurzaam beleggen.

Dit onderzoek is vandaag ook gepubliceerd in Economische Statistische Berichten (ESB) (achter inlogpagina).

Share Button