Kenniscentrum Duurzaamheid van DPAM wil ESG-kennis verruimen

Het Kenniscentrum Duurzaamheid van DPAM, dat beschikbaar is in zes talen (EN, NL, FR, DE, IT & ES), biedt het publiek een gemakkelijk, toegankelijk en grondig overzicht van de kernprincipes van duurzaam beleggen. Het platform werd in 2019 ontwikkeld door het Responsible Investment Competence Centre (RICC) van DPAM en kreeg onlangs een update, zodat het de nieuwste regels inzake duurzame beleggingen weerspiegelt.

Op het platform komen momenteel zeven thema’s aan bod die verband houden met duurzaam beleggen. Eerst krijgt de lezer een woordje uitleg bij enkele cruciale concepten en definities, waarna er dieper wordt ingegaan op de belangrijkste drijfveren op regelgevingsvlak die schuilgaan achter de duurzame benadering. Vervolgens wordt stilgestaan bij duurzame beleggingen op portefeuilleniveau en wordt de duurzaamheid van verschillende landen doorgelicht. Daarna wordt ingegaan op de klimaatveranderingde duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (DO) en het streven naar impact. In het laatste deel wordt uitgeweid over de betrokkenheid en het engagement van aandeelhouders. Deze zeven thema’s geven de lezer een algemeen overzicht van de cruciale concepten van duurzaam beleggen, waarbij zowel de basis als meer gespecialiseerde aspecten aan bod komen.

De recentste update geeft een verhelderend en up-to-date overzicht van hoe de focus van de EU de voorbije jaren naar duurzaamheid is verschoven. Nu worden onder meer de volgende onderwerpen besproken: De groene taxonomie (een classificatiesysteem voor bedrijven en beleggers binnen de hele EU), de Europese Green Deal (de routekaart van de EU om haar milieudoelstellingen ten uitvoer te leggen) en de reglementering inzake de rapportering van duurzaamheidsinformatie in de sector van de financiële diensten. Wilt u een gedetailleerder overzicht van deze recente wijzigingen en weten hoe de regelgeving inzake duurzaam beleggen evolueert? Klik op deze link en raadpleeg alle rapporten in ons Kenniscentrum Duurzaamheid.

Bij de toekomstige uitbreiding van het platform zal het RICC nieuwe onderwerpen behandelen. Denk maar aan hoe verantwoord beleggen in koolstofintensieve sectoren (luchtvaartmaatschappijen, cement, auto’s enz.). Het RICC zal ook aandacht schenken aan de maatschappelijke pijler binnen ESG en stilstaan bij arbeidsrisico’s in de toeleveringsketen en de rol van menselijk kapitaal en andere stakeholders. Ook de nieuwe uitdagingen van duurzaam beleggen zullen aan bod komen in deze nieuwe update, die gepland is voor 2021.

DPAM’s beleggingen en activiteiten reiken verder dan alleen financiële resultaten. De kernprincipes van de onderneming draaien net zo veel om financiële doelstellingen als om haar rol als duurzame marktdeelnemer. In dit opzicht sluit het Kenniscentrum Duurzaamheid perfect aan bij DPAM’s aanhoudende streven naar duurzaamheid. De onderneming doet er alles aan om haar klanten optimaal van dienst te zijn en een langdurige en betekenisvolle invloed op de samenleving te hebben, en het Kenniscentrum Duurzaamheid past perfect in die filosofie.

Share Button