Kaasmaker zet zich in voor weidevogels in het Friese landschap en haalt binnen een week meer dan een ton op met crowdfunding

Binnen een week haalde zuivelbedrijf De Fryske meer dan 100.000 euro op aan investeringen door een crowdfundingcampagne op CrowdAboutNow. Initiatiefnemer Catharinus Wierda wil met zijn kaas een positieve bijdrage leveren aan de Friese natuur door ruimte te bieden aan weidevogels en biodiversiteit voor een ‘levend’ Fries landschap. Hiervoor moeten harde afspraken worden gemaakt met veehouders. Zo moeten de boeren ongeveer twintig procent van hun grond op extensieve wijze houden voor een lang broedseizoen. Om zijn duurzame bedrijfsvoering te realiseren is de kaasmaker een crowdfunding gestart.

De Fryske bracht drie jaar geleden hun eerste kaas op de markt. Ondernemer Catharinus Wierda werkte als boerenzoon en bodemkundige al langer aan duurzaamheid in de Nederlandse Zuivel. De verduurzaming van de sector ging hem niet snel genoeg, daarom besloot hij zijn eigen bedrijf op te zetten waarmee hij direct positief kon bijdragen aan het behoud van de Friese natuur. ‘Bij het horen van de grutto in het Friese landschap besefte ik me dat deze vogel symbool staat voor duurzame melkveehouderij, waar ruimte is voor deze kwetsbare natuur. Verlies van weidevogels betekent verlies van de Friese cultuur, natuur en de binding van mensen met hun landschap. Dit besef gaf voor mij de opstap om natuurinclusieve zuivel te ontwikkelen’, aldus Wierda.

Een crowdfundingcampagne om duurzame groei te realiseren

De Fryske heeft vier kazen in het assortiment die bij winkels in Friesland verkocht worden, maar inmiddels neemt ook de vraag vanuit horeca en winkels in de rest van Nederland toe. Met de melkveehouders waar De Fryske mee samenwerkt worden harde afspraken gemaakt over het realiseren van meer natuur en ruimte voor weidevogels in het gebied. Wierda heeft de ambitie om te groeien, zo kan hij meer boeren aan laten sluiten en meer impact maken. Voor de groei is een crowdfunding gestart. Geïnteresseerden kunnen mee investeren in de campagne, het bedrag dat ingelegd wordt is een lening. Met het bedrag wordt onder andere geïnvesteerd in een eigen kaasvoorraad. De lening wordt in de aankomende jaren terugbetaald, naast een financieel rendement van twee procent krijgt de investeerder ook twee procent rente in kaas uitbetaald. ‘In samenwerking met CrowdAboutNow kan ik iedereen die zich kan vinden in mijn missie mee laten helpen dit te realiseren. Met een eigen kaasvoorraad en een grote achterban kan ik De Fryske onafhankelijk en autonoom verder laten groeien’, aldus Wierda.

Klik hier voor meer informatie over de crowdfundingcampagne van De Fryske.

Share Button