Investeer in Cardano Development: Toegang tot betaalbaar kapitaal voor bedrijven in ontwikkelingslanden

Cardano Development (CD) ontwikkelt financiële diensten en producten die toegang tot betaalbaar kapitaal voor bedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk maken. Deze producten leveren een bijdrage aan het verstevigen van lokale financiële markten. Dit wordt mogelijk gemaakt samen met een uitgebreid netwerk van partners en investeerders dat CD in de afgelopen 13 jaar heeft opgebouwd. Met 123 medewerkers en € 1,5 miljard aan kapitaal onder beheer bij haar dochterondernemingen, heeft Cardano zich ontwikkeld tot een wereldwijde marktleider binnen de financiële industrie voor ontwikkelingslanden. Het bedrijf wil nu € 500.000 ophalen bij de crowd om haar huidige investeringskapitaal voor nieuwe initiatieven uit te breiden. Hierdoor kan Cardano doorlooptijden verkorten en het succespercentage verhogen. Investeer in Cardano Development tegen een nettorente van 5,2% met een looptijd van 5 jaar en draag bij aan de toegang tot betaalbaar kapitaal voor bedrijven in ontwikkelingslanden.

Financiële markten in ontwikkelingslanden zijn nog altijd vrij inefficiënt. Het ontbreekt er aan betaalbare en beschikbare financiële producten om economische groei te bevorderen. Daarnaast kampen opkomende markten vaak met financiële instabiliteit, wat gepaard gaat met toenemende armoede en beperkte kwaliteit van leven. In deze kwetsbare economieën is toegang tot financiering en financiële producten een essentieel instrument voor inclusieve, duurzame en veerkrachtige economische groei.

Wij willen bijdragen aan de economische groei in ontwikkelingslanden door het ontwikkelen, realiseren en laten groeien van financiële bedrijven. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) in ontwikkelingslanden om sneller toegang tot betaalbare financiering te krijgen. Een gemene deler tussen de Cardano Development bedrijven is de focus op lokale valuta. Bedrijven in ontwikkelingslanden lopen een groter risico indien zij afhankelijk zijn van kapitaal/leningen in harde valuta. Cardano Development is een sociale onderneming en alle vrije bedrijfswinsten worden opnieuw geïnvesteerd in verdere innovatie en het bedenken van nieuwe oplossingen.

We hebben verschillende dochterondernemingen die ieder op eigen wijze bijdragen aan het versterken van financiële systemen en de toegang tot betaalbaar kapitaal voor bedrijven in ontwikkelingslanden die een effect hebben op een gezonder financieel systeem. Onze bedrijven bieden unieke oplossingen voor diverse problemen in de lokale financiële markten. Succesvol ontwikkelde bedrijven die wij al geruime tijd beheren zijn onder andere:

  • TCX: ’s werelds enige valuta verzekeringsoplossing voor ontwikkelingslanden. Essentieel om bedrijven en particulieren te beschermen tegen de gevolgen van valutarisico’s (‘hedging’). (www.tcxfund.com).
  •  GuarantCo: de unieke garantieoplossing waarmee infrastructuurbedrijven in eigen land en in hun lokale valuta obligaties en leningen kunnen uitgeven die worden gefinancierd door lokale pensioenfondsen, institutionele beleggers en banken (www.guarantco.com).
  • Frontier Clearing Corporation: garandeert interbancaire handel tussen banken in ontwikkelingslanden en het internationale financiële systeem (www.frontclear.com).

Met de winsten uit deze bedrijven ontwikkelen we weer nieuwe concepten en bedrijven. Zo staan we nu op het punt om een pan-Afrikaanse MKB-werkkapitaalonderneming op te richten die gebaseerd is op factoring. Dit is een innovatief product dat op het Afrikaanse continent nog niet bestaat. Zo krijgen meer ondernemers in ontwikkelingslanden snel toegang tot betaalbaar kapitaal.

We willen nu € 500.000 ophalen bij de crowd om ons huidige investeringskapitaal voor nieuwe initiatieven uit te breiden. Hierdoor kunnen we doorlooptijden verkorten en het succespercentage verhogen. De lening zal worden terugbetaald uit de opbrengsten van onze operationele bedrijven, samen goed voor een geconsolideerde omzet van € 25 miljoen en een geconsolideerde winst van € 750.000 in 2019.

Investeer in Cardano Development tegen een nettorente van 5,2% met een looptijd van 5 jaar en draag bij aan de toegang tot betaalbaar kapitaal voor bedrijven in ontwikkelingslanden.

Share Button