100 miljard euro uit Belgische beleggingsfondsen duurzaam belegd

Bron
FMSA

Iets meer dan de helft van het vermogen van Belgische openbare fondsen heeft duurzaamheidskenmerken of wordt duurzaam belegd. Dat blijkt uit een onderzoek van de FSMA naar aanleiding van de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

De Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, beter bekend als SFDR, is sinds 10 maart 2021 van kracht. Deze verordening wil voorkomen dat beheerders van beleggingsfondsen hun producten groenwassen en duurzamer voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Daarom verplicht SFDR beheerders van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) openheid te geven over hoe duurzaam hun beleggingen zijn. Ze moeten meer bepaald aangeven hoe ze doelstellingen op het vlak van milieu, sociaal beleid en governance (ESG) integreren in hun beleggingsbeleid. Die informatie moeten ze geven in de prospectussen van hun fondsen en compartimenten.

Op basis van die informatie onderscheidt SFDR drie belangrijke fondsencategorieën. Artikel 9 omvat fondsen met een duurzame doelstelling.  Fondsen met duurzaamheidskenmerken behoren tot de categorie van artikel 8. Fondsen zonder duurzaamheidskenmerken of zonder duurzame doelstelling moeten enkel artikel 6 van SFDR naleven.

De FSMA voerde onderzoek naar hoe beheerders de nieuwe verordening toepassen. Op 21 mei 2021 was de FSMA in het bezit van de gegevens van 706 fondsen en hun compartimenten. Zij vertegenwoordigen meer dan 95 procent van de Belgische openbare ICB’s.

Hun onderverdeling in SFDR-categorieën ziet er op basis van de aantallen als volgt uit:

  • Artikel 6: 68 procent;
  • Artikel 8: 25 procent;
  • Artikel 9: 3 procent.

De onderverdeling in SFDR-categorieën ziet er op basis van het belegd vermogen als volgt uit:

  • Artikel 6: 46 procent;
  • Artikel 8: 50 procent;
  • Artikel 9: 4 procent.

De onderzochte fondsen en compartimenten hebben een belegd vermogen van 187 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan of 100 miljard euro behoort tot de categorieën van artikel 8 en artikel 9 en vertoont ESG-kenmerken of wordt duurzaam belegd.

Van eind februari 2020 tot eind mei 2021 lieten de fondsen en de compartimenten van artikel 8 en artikel 9 een aanzienlijke groei optekenen. De netto-inschrijvingen in de categorie van artikel 8 stegen met 15 miljard euro (+22 procent). De netto-inschrijvingen in de categorie van artikel 9 stegen met 3 miljard euro (+85,5 procent). De fondsen en compartimenten in artikel 6 noteerden netto-uitschrijvingen van 6 miljard euro (-7 procent).

Share Button