De groene obligatiefondsen van NN IP besparen 561,211 ton aan CO2-uitstoot

Partner

Uit het nieuwe NN IP Green Bond Funds Impact Report 2020 komt naar voren dat de groene obligatiefondsen van NN IP, momenteel goed voor een beheerd vermogen van EUR 3,8 miljard*, gedurende het kalenderjaar 561,211 ton aan CO2-uitstoot hebben bespaard. Deze maatstaf staat voor de hoeveelheid CO2 voor elk type broeikasgas met een vergelijkbaar potentieel effect op de opwarming van de aarde. Het merendeel van de opbrengsten in de groene obligatieportefeuilles van NN IP wordt – in alle categorieën – gealloceerd aan hernieuwbare energie. De impact wordt gemeten in termen van toegevoegde capaciteit voor hernieuwbare energie en de jaarlijkse output van hernieuwbare energie. In 2020 is er 333 megawatt aan duurzame energiecapaciteit aan het net toegevoegd, is er 835 gigawattuur (GWh) aan duurzame energie op jaarbasis opgewekt en 42 GWh aan energie bespaard. NN IP heeft 97 dialooggesprekken gevoerd met 92 emittenten in negen sectoren, waaronder negen overheidsinstellingen, 34 overheidsgerelateerde emittenten en 49 bedrijven.

Om de milieudoelstellingen die voortvloeien uit internationale initiatieven zoals het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te halen, is groene financiering nodig op een veel grotere schaal dan tot nu toe. In dit opzicht komt de markt voor public debt, met zijn scope en diepte, een heel eind. Met hun duidelijke ‘use-of-proceeds’-structuur kunnen groene obligaties ook worden gebruikt voor klimaatgerelateerde projecten en direct impact hebben op het milieu. Nu beleggers en andere stakeholders steeds vaker tastbaar bewijs eisen dat hun vermogen verschil maakt, rijst de vraag: hoe groot is de positieve impact die de groene obligatiestrategieën van NN Investment Partners (NN IP) in 2020 hebben gerealiseerd?

Regelmatig en transparant rapporteren is een krachtig instrument bij beleggen in groene obligaties, want dit levert het ultieme bewijs dat de opbrengsten daadwerkelijk worden belegd in geschikte groene projecten met milieuvoordelen. De impactberekening van NN IP is gebaseerd op data uit de eigen groene obligatiedatabase. NN IP volgt en beoordeelt 755 groene obligaties, verdeeld over tien sectoren en 47 landen/regio’s. De stringente aanpak van NN IP om een universum te creëren met daadwerkelijke impact, betekent dat ongeveer 20% van de uitstaande obligaties in het officiële mondiale universum voor groene obligaties bij NN IP niet in aanmerking komt en het label niet-groen krijgt.*

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Hoe ‘groen’ een obligatie werkelijk is, wordt volgens ons niet alleen bepaald door de projecten die de obligatie financiert, maar ook door de strategie van de emittent. Dit betekent dat wij een eigen stringente benadering hebben om een universum met echte impact te creëren. Dit is cruciaal, samen met onze transparante rapportage over de gerealiseerde impact, want het levert beleggers bewijs dat hun allocatie aan groene obligaties de CO2-voetafdruk van hun vastrentende portefeuilles verbetert zonder in te boeten op liquiditeit en rendementen.”

NN IP gaat ervan uit dat de vraag naar groene obligaties sterk zal blijven groeien. Op basis van positieve vooruitzichten en de tot nu toe sterker dan verwachte uitgifte van groene obligaties in 2021, heeft NN IP haar verwachting voor het hele jaar verhoogd naar een uitgiftetotaal van EUR 400 miljard. Hierdoor zal de wereldwijde groene obligatiemarkt groeien tot ruim boven de EUR 1 biljoen aan het einde van het jaar, tegenover EUR 700 miljard aan het einde van 2020. NN IP verwacht dat de markt in de komende twee jaar snel zal blijven groeien, tot meer dan EUR 2 biljoen eind 2023.

Edith Siermann, Head of Fixed Income Solutions and Responsible Investing, NN Investment Partners: “Nieuwe klimaatregels en stimulerende maatregelen zullen een enorme impact hebben op het beleggingslandschap, de lat hoger leggen voor wat betreft transparantie en disclosure, de liquiditeit en de diversiteit in de markt een impuls geven en een bredere waaier aan emittenten van bedrijfsobligaties stimuleren om voor groen te kiezen. Onze strategieën voor groene obligaties bieden ons een waardevol vehikel waarmee we ons vermogen aan het werk kunnen zetten, een positieve en aantoonbare impact op het milieu kunnen maken en onze beleggers duidelijk kunnen laten zien hoe we dat doen.”

*Cijfers per 31 maart 2021

NN IP heeft vandaag haar Green Bond Funds Impact Report 2020 gepubliceerd. Dit laat zien wat de concrete impact van onze groene obligatiefondsen is en hoe het Green Bonds-team groene obligaties selecteert en hun impact meet. Als u dit rapport wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met uw perscontact. Disclaimer: deze rapportage mag niet in zijn geheel op een (nieuws)site worden gepubliceerd.

 

Share Button