Pensioendeelnemers bezetten ABP-kantoor op de Amsterdamse Zuidas

Een groep pensioendeelnemers en bezorgde burgers heeft vandaag op vreedzame wijze de lobby van het ABP kantoor op de Zuidas bezet. De actievoerders, onder wie leraren en ambtenaren,  eisen dat hun pensioenfonds ABP per direct stopt met de investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. Het gaat om minimaal 15 miljard dat het ABP heeft belegd in de fossiele industrie. “We blijven hier tot onze eis is ingewilligd. Er is geen tijd meer.”

Zo’n 20 mensen zijn onder de vlag van Extinction Rebellion aanwezig in de lobby van de Amsterdam Symphony toren aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam, waar APG, de pensioenuitvoerder van ABP, is gevestigd. De actievoerders hebben aangegeven dat ze bereid zijn te overnachten en niet weg te gaan totdat hun eis is ingewilligd. Daarvoor hebben ze tenten en slaapzakken meegenomen. Ze lopen met de actie een aanzienlijk risico om gearresteerd te worden. “De wereld bevindt zich in een klimaatnoodtoestand. We zijn het aan onszelf en alle komende generaties verplicht om er niet een beetje, maar álles aan te doen dat de wereld leefbaar blijft. Daarvoor offeren we met liefde onze vrijheid op, voor zolang als het nodig is, ”aldus Petra Verdonk, universitair hoofddocent en dus ook ABP-pensioendeelnemer. Ook Fossielvrij NL steunt de actie: “Al vanaf 2014 voeren we samen met pensioendeelnemers campagne voor een fossielvrij ABP. Het ABP legt  alle rapporten, brieven en oproepen naast zich neer, wij staan dus volledig achter de deelnemers die dit niet langer accepteren. Er staat te veel op het spel,” aldus Liset Meddens, directeur Fossielvrij NL.

Beleid ABP

Het ABP, het pensioenfonds van de publieke sector, zegt een duurzame koers te willen varen. Critici zien dat echter niet terug in het handelen van het fonds. Zo stemde het ABP als enige pensioenfonds niet mee met de klimaatresolutie van Follow This, op de recente aandeelhoudersvergadering van Shell. In de laatste maanden van 2020 verdubbelde het ABP zelfs zijn  belang in Shell. “Terwijl dit het pensioenfonds is van leraren, van ambtenaren. De mensen die met de toekomst van Nederland bezig zijn. Maar het ABP investeert miljarden – ons geld – in het verwoesten van die toekomst. En dat terwijl uit onderzoek allang gebleken is dat het voor het rendement niet nodig is”, aldus Verdonk.

Publieke druk

Eerder al riepen onder meer ambtenaren van de gemeente Amsterdam, de waterschappen en docenten van de Universiteit Maastricht en de Universiteit en Hogeschool Utrecht het ABP op om te stoppen met fossiele beleggingen. Op 17 juni bezette een groep pensioendeelnemers die zijn aangesloten bij Extinction Rebellion het ABP hoofdkantoor in Heerlen. Bij deze vreedzame bezetting werden 8 mensen gearresteerd. 

Honderden pensioendeelnemers uit allerlei sectoren deden vervolgens op 25 juni mee aan een demonstratie bij het ABP kantoor in Amsterdam. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann was aanwezig en gaf  toe dat de ambitie omhoog moet, en beloofde dat het ABP zich door wetenschappers zal laten adviseren, maar deed geen concrete toezegging. “We hebben geen behoefte aan loze woorden of nieuwe beleidsstukken, we willen dat ABP vandaag nog divesteert, ”zegt Verdonk, “Dat is wat er nodig is om de aarde leefbaar te houden. We gaan hier niet weg voordat het ABP onze miljarden uit fossiel heeft gehaald.”

Urgentie

In Canada werden de afgelopen weken hitterecords gebroken met temperaturen tot 50 graden, waarbij bossen spontaan ontbrandden en honderden hittedoden vielen. Uit een onlangs gelekt IPCC rapport komt naar voren dat het huidige beleid zal zorgen voor een onleefbare aarde. Er is grote kans (40%) dat de kritische grens van anderhalve graad opwarming (de doelstelling van het Parijs-akkoord) al de komende jaren wordt overschreden. Snelle en doortastende actie is daarom nodig. Wetenschappers geven aan dat fossiele brandstoffen binnen een periode van slechts enkele jaren moeten worden uitgefaseerd. In mei waarschuwde zelfs het normaal behoudende Internationaal Energie Agentschap om niet langer te investeren in de fossiele industrie.

 

Share Button