Beleggingen in gas en kernenergie mogelijk als ‘groen’ bestempeld

De Europese Commissie gaat mogelijk beleggen in gas en kernenergie in de toekomst als ‘groen’ bestempelen. Dit valt te lezen in het conceptvoorstel van de ‘groene taxonomie’. Zo is in het voorstel onder andere terug te vinden dat investeringen in gas tot 2030 als duurzaam worden bestempeld onder specifieke voorwaarden. Bij investeren in kernenergie geldt dat tot 2045.

Greenwashing

De taxonomie heeft als doel om greenwashing tegen te gaan en dus te voorkomen dat verzekeraars, pensioenfondsen en andere beleggers hun fondsen investeren in projecten die groen lijken maar dat in werkelijkheid niet zijn. Om de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn is veel privaat geld nodig. De commissie ziet een rol weggelegd voor kernenergie en gas bij de transitie naar een toekomst waar hernieuwbare energiebronnen de voornaamste bron van energie zijn. Hierbij is rekening gehouden met technologische vooruitgang, wetenschappelijk advies en de verschillende uitgangsposities van Europese lidstaten. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om investeringen in gas en kernenergie als groen aan te merken, roept een golf van reacties op.

Beleggen in kernenergie: diverse mogelijkheden

Met de huidige lage rente is het aantrekkelijk om te beleggen of geld te lenen voor bijvoorbeeld verduurzamingen aan de eigen woning. Bij het beleggen in kernenergie gaat het niet alleen om de energie, waar moeilijk in te beleggen is. Wel zijn er mogelijkheden om in de rest van het proces te beleggen. Zo moeten de grondstoffen ergens gedolven worden en kan de waarde van deze grondstoffen stijgen of dalen. Eén van de grondstoffen die onder andere wordt gebruikt in nucleaire reactoren, is uranium. Van zichzelf is uranium niet radioactief en komt het in de natuur voor. Dit wil zeggen dat de vraag naar de grondstof ook voor andere toepassingen dan alleen bij reactoren kan stijgen of dalen. Thorium is een andere mogelijk interessante grondstof om in te beleggen. Uranium en thorium zijn echter in Nederland niet te verhandelen op de aandelenmarkt. Ook kunnen investeerders beleggen in zogeheten mining companies. Dit zijn de bedrijven die er voor zorgen dat er genoeg uranium uit de grond wordt gehaald.

Verdeeldheid onder lidstaten

Vooralsnog lijkt het definitiestelsel te leiden tot verdeeldheid onder de lidstaten. Zo zijn Oostenrijk en Duitsland tegen het bestempelen van beleggingen in gas en kernenergie als ‘groen’, terwijl Frankrijk groot voorstander is. Dit land haalt dan ook 70 procent van zijn stroom uit kerncentrales. Ook valt te zien dat voormalig Oostbloklanden grotendeels voor zijn. Gas is in hun ogen een relatief groen alternatief vergeleken met het gebruik van kolen. De Brusselse plannen hebben als gevolg dat investeringen in kernenergieprojecten groen mogen heten wanneer er ook oplossingen en fondsen zijn om radioactief kernafval veilig te verwerken. Volgens het conceptvoorstel wordt een gascentrale als duurzaam gezien wanneer die niet meer uitstoot dan 270 kg koolstofdioxide per kilowattuur.

 

 

 

 

Share Button