Duurzaam beleggen zal sterk groeien vanwege coronacrisis

Duurzame beleggingen zijn tijdens de corona-crisis in het eerste kwartaal natuurlijk ook fors in koers gedaald maar hebben relatief beter gepresteerd dan de reguliere index of niet- duurzame beleggingen. Deze trend was al duidelijk geworden tijdens de voorgaande jaren van stijgende koersen, maar ook tijdens de corona-crash bewijzen duurzame beleggingen nu hun waarde. Uit een vergelijking van het rendement over het eerste kwartaal van 2020 van BeSmart Vermogensbeheer blijken duurzame indices (SRI) tot bijna 5 % beter te presenteren in het eerste kwartaal dan de gehele benchmark.

De onderstaande tabel laat het rendementsverschil zien tussen een aantal regio’s in de wereld. Hierbij is het verschil weergegeven tussen de brede aandelenindices (van MSCI) en de duurzame SRI-indices, die ca. de 25% meest duurzame bedrijven uit de reguliere index bevat.

Ralf op de Weegh, oprichter van BeSmart Vermogensbeheer: “Als duurzame vermogensbeheerder geloofden wij natuurlijk al langer in de kracht van duurzame bedrijven, maar het is goed om te zien dat ook in een crisissituatie deze duurzame bedrijven komen boven drijven en de koersschade beperken. Verschillen in rendement tot wel 5% t.o.v. de gehele index zijn substantieel. Als je de rendementsverschillen tussen de meest duurzame (duurzame leiders) en de minst duurzame bedrijven (achterblijvers) loopt het verschil in rendement op tot circa 15% verschil in het eerste kwartaal. Hiermee slagen de duurzame bedrijven met vlag en wimpel voor de stress-test.

Duurzame bedrijven zijn over het algemeen innovatiever, hebben een betere bedrijfsprocessen, een beter risicobeheer, zijn financieel gezonder, werven en behouden talentvolle medewerkers en zijn minder in schandalen verwikkeld, hetgeen uiteindelijk ook de bedrijfswinsten en het rendement ten goede komt. Ze waren dus in alle opzichten ook beter voorbereidt op een eventuele crisis. “Toch is de opkomst van duurzame ETF’s en indices iets van de laatste paar jaar, waarin we voornamelijk stijgende koersen hebben gehad. Hoe duurzame beleggingen zich zouden houden in een crisissituatie was nog niet getest” aldus Op de Weegh.

BeSmart Vermogensbeheer is er van overtuigd dat door de coronacrisis mensen en specifiek beleggers bewuster gaan nadenken over duurzame thema’s en hun investeringen. Zaken zoals bijvoorbeeld de globalisering, het klimaat, gezondheidszorg, mobiliteit, verantwoordelijke voedselconsumptie & productie en een circulaire stad of economie. De focus zal voor bedrijven meer komen op de lange termijn en de maatschappelijke impact dan op de korte termijn en winst optimalisatie. Voor bedrijven zal de duurzame reputatie belangrijker worden onder druk van de maatschappij. Ook zal er meer druk komen op de bedrijven om te verduurzamen via scherpere wet- en regelgeving vanuit de overheid. De bedrijven die nu al voorop lopen hebben hierbij een voorsprong en zullen ons inziens betere resultaten neerzetten.

Op de Weegh: “Beleggers doen er ook goed aan deze trend te volgen en hierin voorop te lopen en de effectenportefeuille te verduurzamen. In goede economische tijden waren de verschillen wellicht klein, maar nu worden de verschillen snel duidelijk.

Download het gratis e-book van BeSmart Vermogensbeheer getiteld ‘Duurzaam vermogensbeheer in ETF’s– 6 misvattingen over duurzaam beleggen ontrafeld’ hier!

Share Button