Duurzame energie essentieel voor meer dan het klimaat

De Stichtingen Ikea en Rockefeller Foundation gaan samen 1 miljard dollar stoppen in een fonds dat groene energie gaat produceren voor 800 miljoen mensen in ontwikkelingslanden. Duurzame energie in Latijns-America, Afrika en Azië? Zijn daar geen andere noden die een hogere prioriteit verdienen? Bestrijding van het coronavirus bijvoorbeeld? Of het aanpakken van armoede en ongelijkheid? Ik denk dat duurzame energie in ontwikkelingslanden levensnoodzakelijk is.

Toegang tot energie

We staan er nauwelijks bij stil, maar ruim 1 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot elektriciteit. Het gaat daarbij met name om mensen in rurale gebieden die niet zijn aangesloten op het energienet. Dit heeft grote sociale gevolgen: kinderen kunnen ‘s avonds hun huiswerk niet maken, winkels moeten op tijd dicht, mensen moeten voor het donker thuis zijn, waardoor economische activiteit beperkt is. En dat zoals gezegd meestal op het platteland. Waar het vaak toch al lastig is om te overleven, omdat er weinig banen zijn en de voorzieningen beperkt zijn. In veel landen zien we dan ook een trek naar de stad. Met alle sociale gevolgen van dien: van overbevolkte steden tot een onleefbaar geworden platteland.

Dubbele impact

Juist daarom is het goed te investeren in infrastructuur in rurale gebieden. En wat is er dan mooier om dat te doen op een duurzame manier: door het opwekken van energie uit de zon die zo overvloedig schijnt in menig land in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Een manier die schoon is en die toegang voor een ieder tot energie mogelijk maakt, ook al is men niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zo financiert Oikocredit bijvoorbeeld Africa Clean Energy in Ghana. Een organisatie die zonnepanelen plus toebehoren zoals lampen levert aan MKB-ers en particulieren in rurale gebieden. Overdag laden de zonnepanelen op en ’s avonds heeft men licht zodat kinderen hun huiswerk kunnen maken en winkels ook na zonsondergang open kunnen blijven.

Het was opvallend dat een artikel hierover in de Volkskrant vooral de nadruk legde op het tegengaan van klimaatverandering wat de investering van de Stichtingen Ikea en Rockefeller Foundation betreft. Maar de investering in duurzame energie gaat veel verder. Het is een investering met een dubbele impact: men zorgt voor een schonere aarde, maar men levert ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid op het platteland en de zelfredzaamheid van de mensen die daar wonen.

 Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland

Share Button