Triodos Bank: Als de financiering faalt….

Vlak voor de kerst werden de certificaathouders van Triodos Bank opgeschrikt door wat intussen het bankschandaal van dit millennium genoemd mag worden. De Triodos Bank maakte bekend dat zij “gekozen” hebben voor een intern verhandelcircuit van certificaten en meteen al (om “fiscale” redenen) de koers verlaagden met ca. 35 %. Na bijna 2 jaar blokkade van de handel in certificaten deden zij er nog eens een schepje bovenop: Ook de eerstkomende 1-1,5 (of 2) jaar is de handel in certificaten geblokkeerd omdat het interne handelscircuit geïmplementeerd moet worden. Dat betekent dus dat de certificaathouders ca. 4 jaar niet bij hun (spaar)geld kunnen!

De certificaathouder van de Triodos Bank kenmerkt zich door spaarzame, geïnspireerde en verantwoordelijke mensen, die vechten voor duurzaamheid van onze planeet. Zij onderschrijven de missie van de Triodos Bank: alléén financieren wat de duurzaamheid bevordert! Zo heeft de bank zich kunnen ontwikkelen tot een bank met een uitstekende reputatie van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Totdat…..

Totdat de financiering faalde. Ooit werd gekozen voor een systeem van certificatenfinanciering, die sleets raakte. Een beperkte winstgevendheid was onvoldoende om de reserves op peil te houden. Er was maar weinig nodig om de certificatenfinanciering uit balans te brengen.

Maar de certificaathouders met hun optimale vertrouwen in de Triodos Bank mochten er toch van uit gaan dat er professionele bankiers aan het hoofd van de organisatie stonden? Zij mochten er toch van uitgaan dat die hun vertrouwen nimmer zouden beschamen?

Nu is door te laat ingrijpen de Triodos Bank in zwaar weer terecht  gekomen en de Raad van Bestuur blijft vrolijk beweren dat de Triodos Bank autonoom kan blijven en daarmee haar heilige missie kan blijven uitdragen.

De sterk groeiende groep van certificaathouders in het platform www.triodom.nl is een heel andere mening toegedaan. Als je financiering faalt zoek je tijdig partners om te overleven. Je zoekt naar financieel sterke partners en je haalt het onderste uit de kan voor handhaving van de missie.

Als je koste wat het kost zelfstandig wilt blijven in een zwakke positie richt je allen maar schade aan. Die je dan vervolgens afwentelt op de certificaathouders.

Op oudejaarsavond kon iedere certificaathouder op zijn Triodos beleggingsrekening zien dat de koers met 33% gekelderd was (!). Dat in combinatie met nog eens 1 – 1,5 jaar onbereikbaarheid van spaar- en pensioengelden leidt tot de meest dramatische en verdrietige ontboezemingen die wij als Triodom-platform te horen krijgen.

Géén aanvulling op de AOW, geen verbouwing om langer thuis te blijven wonen, geen studiegeld voor de (klein)kinderen. Niks van dat alles! En moet de missie daar onder leiden? Geenszins. Als alle energie, die nu in de overleving wordt gestoken, wordt geïnvesteerd in afspraken over de missie door kapitaalkrachtige instanties dan ontstaat een win-win situatie.

Triodom.nl heeft intussen ruim 400 aanmeldingen en vertegenwoordigt een kapitaal van > €  30.000.000. Nog dagelijks ontvangen wij aanmeldingen.

Evert C.A. Versluis, certificaathouder en initiator Triodom.nl

Share Button